Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nye metoder i optimering

Lennart Frimannslund   

Lennart Frimannslund disputerer den 16. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"On curvature and separability in unconstrained optimisation"

Optimering er en disiplin av matematikken som tar opp maksimerings- og minimeringsproblemer, f.eks. hvordan designe en vinge med best mulig oppdrift, hvordan lage et mobilnett med full dekning med færrest mulig basestasjoner, eller hvordan dele opp et boliglån for å minimere månedlige utgifter.

Felles for alle disse og andre applikasjoner er at man trenger effektive optimeringsmetoder for å løse problemene. Design av metoder viser seg å være vel så viktig som datakraft - det er ikke vanskelig å
lage eksempler der en vanlig PC med en god metode løser det samme problemet raskere enn en superdatamaskin med en dårlig metode. Denne
oppgaven tar for seg såkalte direkte søkemetoder (Pattern Search) som brukes på svært vanskelige problemer der en ikke har informasjon om deriverte, og matrisefrie metoder, som brukes for problemer med tusenvis av ukjente.

Tradisjonelt har direkte søkemetoder vært langsomme, og dermed lite attraktive. I avhandlingen utvikles det et rammeverk for en forbedret utgave av metodene, som gjennom eksperimenter vises å øke effektiviteten betraktelig. For matrisefrie metoder forenes to eksisterende metodeklasser, trunkert Newtons metode og BFGS med begrenset minne til en superklasse som eksperimentelt vises å ha gode egenskaper.

Personalia:
Lennart Frimannslund er født 1976 og oppvokst i Bergen. Han ble utdannet cand.scient. ved Universitetet i Bergen i 2002, og har vært ansatt som doktorgradsstipendiat ved institutt for informatikk de siste fire årene. Arbeidet har foregått på institutt for informatikk, men også i samarbeid med Havforskningsinstituttet og matematisk institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.06.2006, kl. 13:15, Stort auditorium, rom 2144, Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Lennart Frimannslund, epost: lennart@ii.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1556

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side