Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Syntese av biologisk aktive forbindelser

Raquel Rodríguez González   

Raquel Rodríguez González disputerer for PhD-graden ved Universitetet i Bergen den 22. september 2006 med avhandlingen:

"Syntheses of benzo[c]cinnolines and carbazoles: new synthetic methods and mechanistic studies."

Raquel Rodríguez González har utviklet nye metoder for organisk syntese, og har studert de involverte reaksjonsmekanismene. Metodene ble utviklet for anvendelse i nye totalsynteser av benzo[c]cinnoliner og carbazoler. Disse to stoffgruppene viser mange interessante biologiske aktiviteter, blant annet fungerer de mot gikt og kreft, og mot sopp- og bakterielle infeksjoner.

Derivater av dibenzo[c,h]cinnoliner har blitt identifisert som potente reagenser mot kreftceller. I avhandlingen er det presentert prosesser for syntese av benzo[c]cinnoliner som er basert pĺ radikal-mekanismer uten bruk av metaller som katalystor eller reagens. Videre er det presentert en ny totalsyntese for det marine alkaloidet carabazomycin, et naturprodukt som blant annet har antibiotikisk aktivitet. Disse nye syntesemetodene er miljřvennlige og reduserer antall syntesestrinn. I tillegg gjřr bedre řkonomiske betingelser prosessene meget attraktive for farmasřytisk og agrokjemisk industri.

Personalia:
Raquel Rodríguez González (29) er fřdt i Bilbao, og er oppvokst i Burgos, Spania. Hun er utdannet MSc i kjemi (1995-2000) ved Universidad de Burgos. Etter dette var hun engasjert (2000-2001) i et forskningsprosjekt med tittel “Single electron transfer processes in organic synthesis” ved Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen, via utviklingsprogrammet Erasmus. Deretter hadde hun forskningsopphold ved Plataforma Solar de Almeria (2002) i Spania, og Avecia Pharmaceuticals (2002-2003) i England. I 2003 kom hun tilbake til Bergen, hvor hun ble ansatt som doktorgradsstipendiat ved Kjemisk Institutt, Universitetet i Bergen, i et NFR-finansierte prosjektet “Novel reactions for selective organic synthesis” med Professor Hans-René Bjřrsvik som veileder.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.09.2006, kl. 09:30, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Raquel Rodríguez González, tlf. 48 04 18 38, epost: raquel.gonzalez@kj.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lĺnes pĺ Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjřp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side