Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fett og proteiner i kosten påvirker metabolsk syndrom

Oddrun Anita Gudbrandsen   

Cand. scient. Oddrun Anita Gudbrandsen disputerer 24. oktober 2006 for dr. philos. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Impact of modified fatty acids and dietary proteins on risk factors of the metabolic syndrome”

Metabolsk syndrom kjennetegnes av fedme, økte nivåer av fettstoffer i blodet, høyt blodtrykk, dårlig glukose-regulering og/eller insulin-resistens, og øker risikoen for å utvikle diabetes type 2 og hjerte- og karsykdom. Ikke-alkoholisk fettlever er en klinisk manifestasjon av metabolsk syndrom. Gudbrandsen har i sitt doktorarbeid utført studier på ikke-alkoholisk fettlever, hypertensjon, hyperlipidemi og inflammasjon, som alle kan forekomme ved metabolsk syndrom, ved hjelp av ulike dyremodeller.

Den modifierte fettsyren tetradecylthioacetic acid (TTA) er i tidligere studier vist å ha gunstig effekt på insulinresistens, hyperglykemi og serum triglyserid-nivå, og i dette studiet er det vist at TTA også har potensiale til å redusere blodtrykket i hypertensive rotter.

Tamoxifen brukes ved behandling av brystkreft, men en bivirkning er at risikoen for å utvikle fettlever øker. Kombinasjonsbehandling med TTA hindret opphopning av fett i lever hos rotter som fikk tamoxifen, sannsynligvis ved å øke forbrenningen av fettsyrer i lever.

Ikke bare fett, men også proteiner i dietten kan ha effekt på fettforbrenningen og kolesterolnivået. I avhandlingen er det vist at både soyaprotein anriket med isoflavoner og et en-celleprotein med lave ratioer av methionine/glycine og lysin/arginin (uten isoflavoner) reduserte mengden av både kolesterol og homocystein i plasma, og hindret utvikling av fettlever i overvektige rotter.

Overvekt er karakterisert av kronisk mild inflammasjon, og effekten av et vedvarende økt TNFα-nivå på fettmetabolismen ble undersøkt. Undersøkelsen viste at det økte TNFα-nivået påvirket lipidmetabolismen, blant annet ved at kapasiteten for mitokondriell og peroksisomal β-oksidasjon var redusert, samtidig som triglyserid-nivået i lever var økt.

I sin avhandling konkluderer Gudbrandsen med at både den modifiserte fettsyren TTA og spesifikke proteiner i dietten kan forbedre tilstander som er assosiert med metabolsk syndrom.

Personalia:
Oddrun Anita Gudbrandsen (f. 1972) er oppvokst i Brattvåg i Møre og Romsdal fylke. Hun tok hovedfagseksamen (cand.scient.) ved Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen i 1996. Doktorarbeidet er gjennomført ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
23.10.2006, kl. 14:15. Selvvalgt emne: "Helseeffekter av transfett”
23.10.2006, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Nyere farmakologiske prinsipper for behandling av overvekt – med vekt på hormonell regulering av appetitt”
Sted: Store auditorium, Haukeland Sykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.10.2006, kl. 10:15, Store auditorium, Haukeland Sykehus

Kontaktpersoner:
Oddrun Anita Gudbrandsen, tlf. 55 97 58 46, epost: oddrun.gudbrandsen@med.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side