Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Høyoppløselige værvarsler i norsk terreng

Gard Hauge  

Gard Hauge disputerer den 17. november for dr.scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”High resolution weather forecasting and predictability - applications in complex terrain”

Avhandlingen har fokusert på utvikling og anvendelser av høyoppløselige numeriske værvarsler i norsk terreng. Det daglige været i Norge domineres primært av lavtrykk og fronter som kommer inn fra vest. I kompleks topografi med fjorder og høye fjell kan de lokale variasjonene i vær og vind ofte være ekstremt store over noen få kilometers avstand. Tradisjonell værvarsling har inntil de siste årene fokusert på værvarsler tilknyttet regionale forskjeller der en varsler for landsdeler og fylker. Trenden i værvarslingen i årene som kommer er beregningsmodeller med svært høy detaljgrad ned på lokal skala med mulighet til å gi nøyaktige varsler ned til bydels nivå. Resultatene i avhandlingen viser at forutsigbarheten på vind og temperaturer i komplekst norsk terreng er betydelig høyere enn i andre deler av verden med mindre variasjon i terrenget. Dette skyldes de sterke føringene fra indusert av topografi og pådraget fra storstilt sirkulasjon.

Avhandlingen har blant annet sett på effekten topografi har for strålingsbudsjettet i beregningsmodellene og vist hvordan dette påvirker prognosene for vind og temperatur. Arbeidet viser også at det er behov for en stor innsats i årene som kommer for å forbedre de numeriske beregningsmodellene og metodene som benyttes for å beskrive kontraster mellom bakke, atmosfære og hav.

To studier gjennomført i arbeidet viser også hvordan numeriske modeller med høy oppløsning kan anvendes til å lage avledede prognoser for ising på konstruksjoner og støy i forbindelse med høye lydnivåer. Disse studiene illustrerer at anvendelsen av slike prognoser kan være langt større en det tradisjonelle værvarsler har blitt benyttet til inntil nå.

Personalia:
Gard Hauge er født i Langevåg på Sunnmøre 08.02.74. Han ble cand.scient. i dynamisk meteorologi i august 2000 ved Universitetet i Bergen. Doktorarbeidet er utført ved Geofysisk institutt Universitetet i Bergen og ved Storm Weather Center.

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.11.2006, kl. 13:15, Geofysisk institutt, Allegt. 70

Kontaktpersoner:
Gard Hauge, 55 90 83 61/ 91 33 13 61, epost: gard.hauge@storm.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1950

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side