Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Dødshjelp og etikk i Japan

Jon Vegar Hugaas   

Jon Vegar Hugaas disputerer fredag 6. oktober for dr.art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Ethos, Ethics and End-of-Life Issues in Japan”

Avhandlingen er en studie av japansk bioetikk med fokus på dødshjelpsdebatten og kulturelle føringer. Selvvalgt livsavslutning har tradisjonelt stått sterkt i japansk kultur, men studien viser at det japanske samfunn i moderne tid er mer restriktiv i sin tilnærming til spørsmålet enn mange vestlige land. Avhandlingen avdekker en generell konsensus i det japanske samfunn rundt en politikk som innebærer at passiv dødshjelp sees som akseptabelt på visse vilkår, mens aktiv dødshjelp avvises. Avvisningen av aktiv dødshjelp representerer et brudd med tradisjonens åpenhet for selvvalgt død, men politikken i sin helhet kan også sees som et uttrykk for et pragmatisk tankesett som tradisjonelt har dominert japansk kultur. Andre faktorer som virker inn er blant annet demografiske prognoser, en generell skepsis angående legestandens og helseindustriens moralske standard, samt ideologisk påvirkning fra vestlige kulturer.

Personalia:
Jon Vegar Hugaas (1970) er oppvokst på Askøy og bosatt i Meland. Han er cand.theol. fra MHS og har studert filosofi og etikk ved UiB og Øst-Asia studier ved UiO. Hugaas har vært forskningsstipendiat ved NLA BM og doktorgradsstudent ved filosofisk institutt på Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.10.2006, kl. 16:30. Oppgitt emne: "What is the relation between normative and descriptive ethics?"
Sted: Aud. B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.10.2006, kl. 09:30, Aud. B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Jon Vegar Hugaas, tlf. 55 54 07 85, epost: jvh@nla.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side