Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Interaksjonspartnere til de heterotrimeriske G proteinene

Johansson Johansson   
Bente Berg Johansson disputerer torsdag 27.04.06 for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Interacting partners of the Gαq and Gα12 subunits of the heterotrimeric G proteins”

Alle celler kan motta og reagere på signaler fra omgivelsene. Signalene kan komme som vekstfaktorer, hormoner, lys, lukt o.l. Disse signalmolekylene binder til spesifikke reseptorer på cellens overflate. Reseptorene kobler så videre til de heterotrimeriske G proteinene som fungerer som molekylære brytere og kontrollerer et helt spekter av biologiske prosesser. G proteinene er både oppstrømse initiarorer og nedstrømse mål for en rekke sekundære signalmolekyler i cellen. Disse kaskadene er viktige fordi de kan hindre ukontrollert stimulering av cellene. Varigheten og styrken på signalene blir nøye regulert ved deaktivering av G proteinene, internalisering av reseptorene i membranen og hurtig nedbrytning av signal proteinene. Utallige signaler binder reseptorer som aktiverer familien med Gq-proteiner som videre stimulerer phosphoinositide phospholipase Cβ (PLCβ) som tilslutt regulerer protein kinase C (PKC) og kalsium utslipp. Denne reaksjonsveien har blitt vist å regulere normal cellevekst og celledeling. Avhandlingen viser at proteinene i Gq familien blir relativt hurtig nedbrutt via et multiproteasekompleks kalt proteasomet og at binding til et annet protein, chaperonet Hsp90, forlenger proteinenes levetid. Dette er viktig for signalenes varighet i cellen.

I dette arbeidet har også signalisering en gruppe G proteiner som kalles G12, og deres rolle i regulering av celle-celle adhesjon blitt studert. Regulering av cellenes evne til å bli hvor de er, ved blant annet å feste seg til nabocellene (celle-celle adhesjon), eller flytte seg til andre steder (migrasjon) er prosesser som er involvert både i fosterutvikling og kreftspredning (metastase). Regulering av celle-celle adhesjon og migrasjon er derfor viktig. En rekke ulike typer kreft har vist seg å ha mutasjoner i ett eller flere av proteinene som er involvert i dannelsen av celle-celle kontakter, slik som cadheriner og cateniner. Dette fører til at kreftcellene løsner fra det stedet de befinner seg, og er frie til å bevege seg til andre steder for å danne en ny kreftsvulst. Dette studiet viser at G12 proteiner spiller en viktig rolle i reguleringen av cateniner og cadheriner som igjen er essensielle for celle-celle adhesjon og hindring av kreftcelle spredning.

Arbeidet i Johanssons avhandling betegnes som grunnforskning og bidrar til økt kunnskap rundt mekanismer som involverer interaksjoner mellom proteiner, stabilitet og regulering av signaler i cellen. Det er spesielt fokusert på å forstå signalkaskadene som er involvert i forandringer i celledeling og morfologi - prosesser som er relevant for de normale vekst-hastighetene i celler. Bedre forståelse av grunnprinsipper innen signaloverføringsprosessen og integrasjonen av signaloverføringsveier som fører til endringer i cellestruktur og funksjon og deres innblanding i sykdommer, gir relevant informasjon som kan hjelpe å finne nye mål for medisiner og utvikle alternative terapeutiske strategier for å kurere f.eks. kreft.

Personalia:
Bente Berg Johansson er født i 1972 og oppvokst i Bergen. Hun tok sin Cand. Scient eksamen i biokjemi ved Universitetet i Bergen i 1999. Hun har siden 2000 vært ansatt som stipendiat ved Institutt for Biomedisin, Seksjon for Anatomi og Cellebiologi, Medisinsk Fakultet, UiB, lønnet av Kreftforreningen og Helse Vest.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.04.2006, kl. 09:00, Auditorium 1, 3 egt. BBB, Jonas Lies vei 91, Bergen

Kontaktpersoner:
Bente B. Johansson tlf. 55586380, epost: bente.johansson@biomed.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side