Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Celletrafikk i spyttkjertlene ved Sjögrens syndrom

Malin Viktoria Jonsson   

Malin Viktoria Jonsson disputerer den 23.juni for dr.odont-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Ectopic germinal center formation in Sjögren's syndrome"

Autoimmune sykdommer kjennetegnes av en svikt i et eller flere kontrollsystem i kroppens immunforsvar. I Sjögrens syndrom rettes det autoimmune angrepet mot spytt- og tårekjertlene. Dette medfører opphopning av kroniske betennelsesceller i kjertelvevet. Vanlige symptomer er tørrhet i munn og øyne, samt leddsmerter og tretthet. Såkalte autoantistoffer forekommer i blodet hos de fleste pasientene. Sykdommen rammer hovedsakelig kvinner i alderen 40-60 år, og kan forekomme sammen med andre bindevevssykdommer som leddgikt og lupus. Per i dag er sykdommen vanskelig å diagnostisere og behandle.

Det er ikke kjent hvorfor noen mennesker får Sjögrens syndrom, og sykdomsbildet varierer fra pasient til pasient. Hos ca ¼ av pasientene kan det dannes germinalsentre (kimsentre) i spyttkjertlene. Germinalsentre er spesialiserte ansamlinger av betennelsesceller og finnes vanligvis i lymfeknuter, brisselen og i milten. Her utvikles de cellene som produserer antistoff (motstoff). Avhandlingen viser at germinalsentre i spyttkjertelvev fra pasienter med Sjögrens syndrom opptrer sammen med økt forekomst av betennelsesfremmende stoffer og lokal produksjon av autoantistoff, og at disse pasientene ser ut til å ha en mer avansert sykdom. Ulike trinn i sykdomsutviklingen ble også studert ved bruk av en dyremodell. Karakteristisk betennelse ble observert forholdsvis tidlig i sykdomsprosessen, mens kliniske symptom som nedsatt spyttsekresjon først ble påvist i et mer avansert stadium.

I arbeidet er det blitt lagt spesiell vekt på å karakterisere betennelsen i spyttkjertlene, med håp om å finne molekylære markører for å forutsi sykdommens videre utvikling. En utfordring for fremtiden vil være å identifisere molekyler som driver den kroniske betennelsen i Sjögrens syndrom, slik at pasientene kan få en målrettet behandling uten at immunforsvaret ellers i kroppen hemmes.

Personalia:
Malin Viktoria Jonsson er født 1977 og oppvokst i Göteborg, Birmingham (USA) og Bergen. Hun er utdannet cand.odont fra Bergen 2001. I perioden 2001-2006 har Jonsson vært stipendiat ved Odontologisk institutt – Avdeling for oral patologi og rettsodontologi. Prosjektet er utført i samarbeid med Gades Institutt – Broegelmanns forskningslaboratorium, Institutt for Biomedisin – Seksjon for fysiologi, Institutt for indremedisin – Seksjon for revmatologi, og Karolinska institutet, Stockholm, Sverige.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.06.2006, kl. 14:15. Oppgitt emne: “The functions of B-lymphocytes”
Sted: Auditorium i Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.06.2006, kl. 09:15, Auditorium 1, Det Odontologiske Fakultet, Årstadveien 17

Kontaktpersoner:
Malin Viktoria Jonsson, tlf. 55 97 32 31, epost: malin.jonsson@odont.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det odontologiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1293. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side