Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

HIV- rådgivning og testing blant lærere i Tanzania

Deodatus Conatus Kakoko   

Deodatus Conatus Kakoko disputerer den 5. oktober 2006 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Voluntary HIV counselling and testing service uptake among primary school teachers in Mwanza, Tanzania: assessment of socio-demographic, psychosocial and socio-cognitive aspects”

Frivilllig HIV-rådgivning og HIV-testing betraktes som nøkkelkomponenter i arbeidet for HIV-forebygging og for å sikre omsorg og oppfølging av HIV-positive personer. Mange voksne i Tanzania, også lærere, er HIV-smittet. Lærere er viktige rollemodeller for barn og unge; derfor er det viktig hvordan lærere forholder seg til tiltak for forebygging og mestring av HIV/AIDS. Målsettingen med studien har vært å identifisere sosio-demografiske, psykososiale og kognitive variabler av betydning for tanzanianske læreres bruk av frivilllig HIV-rådgivning og HIV-testing.

Avhandlingen er basert på en survey undersøkelse blant 918 grunnskole lærere fra 54 skoler i Mwanza distriktet i nord-Tanzania. Undersøkelsesinstrumentene bygger på teoribaserte og empirisk utprøvde modeller brukt i forskning i ulike deler av verden.

Funnene viste at bare 20 % av lærerne hadde vært til frivillig HIV-testing. De lærerne som var mellom 21 og 30 år gamle, som hadde lett tilgang til tjenestetilbudet for rådgivning og testing, som hadde partner med høyskole- eller universitetsutdannelse, - og som vurderte sin egen helse som god, hadde størst sannsynlighet for også å ha benyttet seg av tjenestetilbudet. Blant de psykososiale barrierer mot testing og rådgivning var oppfatning av at så lenge det ikke finnes vaksine eller kur er det ingen grunn til å teste seg, at den psykiske belastningen ved kjennskap til egen HIV-positiv status kunne føre til hurtigere død enn om en ikke visste om en var smittet, - og frykt for negative reaksjoner fra viktige personer i ens nære sosiale nettverk. Respondentene fryktet ulike former for stigmatisering. Hvorvidt lærere intenderte å bruke tjenestetilbudet for frivilllig HIV-rådgivning og HIV-testing i framtiden var noe som ble oppfattet som innenfor egen atferdskontroll og avhengig av egne positive eller negative holdninger til tjenestene, - også i områder med liten tjenestedekning.

Økt bruk av frivillig HIV-rådgivningstilbud er avhengige av at det arbeides for å fremme forståelse for tjenestens fordeler og av at det arbeides aktivt for å minske de psykososiale barrierene. Spesielt må arbeidet mot stigmatisering og mot frykten for stigmatisering intensiveres.

Personalia:
Deodatus Conatus Kakoko er født i Tanzania i 1968. Han har en Bachelorgrad i pedagogikk (1993-1997) fra Universitet i Dar es Salaam og en Mastergrad i anvendt sosialpsykologi (1998-2001) fra samme universitet i Tanzania. Mastergradsprogrammet ved Universitetet i Dar es Salaam er blitt bygget opp i samarbeid med Universitetet i Bergen. Kakoko er nå ansatt ved Muhimbili University College of Health Sciences. Hans viktigste forsknings interessefelt er HIV/AIDS intervensjoner.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
04.10.2006, kl. 16:15. Oppgitt emne: "The interpretation of held perceptions towards voluntary counselling and testing for HIV/AIDS: A cross cultural discourse"
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.10.2006, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Deodatus Kakoko, tlf. 55 58 28 73/ 55 58 28 08, epost: knkuru@yahoo.com
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elekronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1902

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side