Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Injeksjon av klimagassen CO2 på Utsira

Sanjay Kumar Khattri   

Sanjay Kumar Khattri disputerer fredag 2. juni 2006 for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Numerical Tools for Multicomponent, Multiphase, Reactive Processes: Flow of CO2 in Porous Media"

Matematiske problemer som involverer flerfase-flyt, flerfase-transport og varmeledning i hetrogene porøse medier har store anvendelsesområder. Eksempler er deponering drivhusgasser, flyt av hydrokarboner, og utbedring av forurenset grunnvann. Khattri har gjennom sin forskning utviklet numeriske verktøy for å forstå disse prosessene.

De overnevnte matematiske problemstillingene kan ha singulære eller lokaliserte løsninger. Selv om dagens datamaskiner er kraftige, og dermed kan beskrive flerfase-flyt med økende presisjon, er det fortsatt svært vanskelig å løse problemer med singulære egenskaper. Effektivitet og nøyaktighet av løsningen krever spesielle løsnings teknikker. Lokalt adaptive og justerbare grid gir som oftest bedre resultater enn uniforme grid.

Verktøyene som er utviklet av Khattri er brukt for å beskrive deponering av karbondioksid ved Utsira feltet. Simulatoren "Athena" er blitt utvidet for å kunne beskrive den reaktive transporten av karbondioksid i porøse bergarter. Det har blitt gjort tredimensjonale simuleringer av Utsira feltet. I arbeidet har viktigheten av regional flyt i karbondioksid deponeringen blitt studert.

Personalia:
Sanjay Kumar Khattri ble i 1975 født i den lille byen Jhansi nord i India. Han ble i 2003 "Master of Science" ved Texas A & M University.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.06.2006, kl. 12:15, Matematisk institutt,Auditorium Pi, Godskes hus, Johs. Brunsgt. 12

Kontaktpersoner:
Sanjay Kumar Khattri, tlf. 55 58 48 71 / 994 586 89, epost: sanjay@mi.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side