Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Bruk av transgen sebrafisk for å forstå fotoreseptor celledød

Vibeke Kyrkjebø   
Vibeke Kyrkjebø disputerer fredag 1. desember for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
“Characterization of Nuclear Respiratory Factor 1 using transgenic zebrafish”

Nedbrytning av fotoreseptorceller i øyet er en viktig årsak til blindhet, og ingen annen celletype er så mottakelig for genetiske defekter som til slutt fører til celledød. En mengde gener har vist seg å være avgjørende for utvikling og bevaring av fotoreseptorene, og kunnskap om disse genene er derfor viktig for å forstå mekanismer som kontrollerer både bevaring og nedbrytning av fotoreseptor celler. Sebrafisk er en utmerket model for å studere virveldyrenes fotoreseptor utvikling og sykdom. I løpet av 3 dager utvikler sebrafiskens retina seg fra et enkelt cellelag til en funksjonell, lagdelt retina. Vibeke Kyrkjebø har undersøkt genet nrf1s betydning i utviklingen av øyet hos sebrafisk. Hun har karakterisert transkripsjonsfaktoren Nrf1 (Nuclear Respiratory Factor 1) og sett på dens rolle i å bevare fotoreseptorene i øyet.

Sebrafisk er en tropisk fisk fra det nordlige India som har blitt alt opp i hjemmeakvarier i rundt 100 år. Den er lett å holde, gyter året rundt og de gjennomsiktige embryoene utvikler seg i løpet av få dager til svømmende yngel. Kombinert med ulike manipulerings teknikker av embryoet er dette noen av årsakene til at sebrafisk nå er en av de store modellorganismene for virveldyrenes embryonale utvikling. Sebrafiskens gener er meget lik menneskers gener noe som også gjør sebrafisk til en svært spennende modell for menneskets utvikling og sykdommer.

Nrf mutanten ble identifisert i en stor screen for gener som er viktige for utvikling av øyet i sebrafisk, og mutanten mangler nrf1 genet fullstendig. Nrf mutanten karakteriseres av små øyner, noe som skyldes at fotoreseptor cellene i øyet dør. Avhandlingen tar for seg hva denne celle nedbrytningen skyldes, og Kyrkjebø viser til at en årsak kan være en mekanisme som involverer det intraflagellare transport systemet, et system som transporterer komponenter til den ytre delen av fotoreseptor cellene.

I tillegg har Kyrkjebø og kolleger gjennom å kombinere to transgene linjer utviklet en metode som tillater identifisering av utviklingsmutanter på et tidlig stadium. Ved hjelp av denne metoden kan man plukke ut genetiske mutanter i et fluorescens mikroskop lenge før fenotypen er synlig, noe som kan lette arbeidet med utviklingsmutanter betraktelig.

Personalia:
Vibeke Kyrkjebø (f 1973) er oppvokst i Bergen. Hun er utdannet cand. scient i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen i 1999. PhD graden er gjennomført ved Sars International Centre for Marine Molecular Biology og ble finansiert av Norges forskningsråd.

Tid og stad for disputasen:
01.12.2006, kl. 10:15, Stort Auditorium, Høyteknologisenteret, 2. etg, datablokken

Kontaktpersonar:
Vibeke Kyrkjebø, tlf. 55 58 43 25, epost: vibeke.kyrkjebo@sars.uib.no
Formidlingsavdelinga v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlinga kan lånast på Det matematisk-naturvitskaplege fakultetsbibliotek. Avhandlinga er elektronisk tilgjengeleg her: http://hdl.handle.net/1956/2087
For kjøp/bestilling av avhandlinga kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side