Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Behandling av symptomgivende cyster i leveren

Trond Bjerke Larssen   

Cand. med. Trond Bjerke Larssen disputerer 13. oktober 2006 for dr.med. graden. ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Hepatic cysts. Occurrence and effect of single-session alcohol sclerotherapy.”

Godartede cyster (væskefylte blærer) forekommer hyppig i leveren og gir hos de aller fleste ingen plager. Unntaksvis kan de bli store og symptomgivende - i denne studien opptil 4,8 liter. De kan da behandles kirurgisk, men i dette arbeidet er levercyster istedenfor blitt behandlet med intervensjons­radiologisk teknikk. Veiledet av ultralyd og røntgen-gjennomlysning føres et tynt dren inn i cysten som tømmes. Deretter settes en liten mengde 96% alkohol inn i noen minutter. Alkoholen fjernes og drenet fjernes umiddelbart. Doktoranden var den første som i 1993 tok denne metoden i bruk i Norge. Han har i denne studien vist at metoden gir en sterk reduksjon av cystevolum og symptomlindring.

Studien viser at det er mulig å utføre behandlingen raskere- og billigere - og med mindre risiko for komplikasjoner sammenlignet med utenlandske sentra som på lignende måte behandler levercyster med alkohol. Derved fremstår også metoden som et klarere førstevalg fremfor kikhulls-kirurgi. Arbeidet har fått anerkjennelse ved at den første artikkelen (av i alt fem) er blitt referert til i en internasjonal lærebok i leverkirurgi (Blumgart, New York, år 2000). Erfaringene fra studien har ledet til videre forskning vedrørende behandling av en arvelig tilstand med mange cyster i leveren. Muligens vil man med bakgrunn i studien søke om opprettelse av et nasjonalt senter for behandling av denne pasientgruppen ved Haukeland Universitetssykehus.

Personalia:
Trond Bjerke Larssen ble født i Norheimsund i 1944. Han har medisinsk embedseksamen fra universitetet i Oslo 1970. Han har arbeidet med radiologi siden 1972, blant annet ved Ullevål Universitetssykehus og Rikshospitalet og nå i 20 år ved Radiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.10.2006, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Moderne bildediagnostikk og bildeveiledet behandling av fokale leverlesjoner.”
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.10.2006, kl. 09:30, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1942.

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side