Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nye fortettninger etter operasjon eller utblokking for tette blodårer

Elin Laxdal   
Elin Laxdal disputerer den 17. februar for PhD graden ved Universitetet i Bergen, med avhandlingen:

”On restenoses and reocclusions in vascular surgery: A clinical study of risk factors for failure after vascular and endovascular surgery.

Nye fortettninger etter kirurgiske inngrep på tette blodårer er et vesentlig problem i karkirurgien. Effektiv forebyggende behandling er ennå ikke funnet på tross av utvikling i nye behandlingstilbud, protesetyper, stenter og blodfortynnende behandling. Avhandlingen tar sikte på å identifisere risikofaktorer for nye fortettninger etter en rekke karkirurgiske behandlingstyper, for å danne grunnlag for et mer skreddersydd behandlingstilbud for hver enkelt pasient. Videre tar avhandlingen utgangspunkt i undersøkelse av nyere og mindre undersøkte risikofaktorers betydning for problemet; homocystein, fibrinogen, D-dimer og aktivert protein C resistens.

Personalia:
Cand.med. Elin Laxdal er født og oppvokst i Island. Hun studerte medisin ved Universitetet i København og tok medisinsk embetseksamen i 1992. Hun er spesialist i generell og karkirurgi og er nå ansatt som overlege ved Karkirurgisk seksjon, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.02.2006, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Behandling av asymptomatisk carotisstenose"
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.02.2006, kl. 10:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Elin Laxdal, tlf. 55 97 50 00, epost: elin.laxdal@helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side