Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Bedre leting etter olje og gass reservoarer i Norskehavet

Trond Lien   

Trond Lien disputerer 20. oktober 2006 for dr. philos. graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

“Deep-water depositional systems of the Norwegian Sea; understanding the system evolution, depositional geometries and reservoir quality from subsurface data and field outcrops”

Avhandlinga omfatter integrerte og tverrfaglige studier av sandavleiringer på havbunn der vanndypet er over 200 m. Slike avleiringer skjer generelt ved store utrasninger fra grunnere områder som følge av ustabilitet i avleiringene på sokkelen. Sand utrast til den dype havbunn gjennom tidligere tider i jordens historie utgjør i dag viktige reservoarer for olje og gass i mange felt på norsk sokkel. Slike avleiringer og reservoarer blir på fagspråket kalt dypmarine sedimentære systemer.

Ved studier av undergrunnsdata som seismikk, brønnlogger og borehulls kjerner fra Norskehavet er geologiske prinsipp og modeller for oppbygging og kvalitet på dypmarine olje og gass reservoarer blitt skapt. For å kalibrere modeller, og gi ekstra detalj grad der undergrunnsdata har for lav oppløsning, er felt studier av sandstein i Irland gjennomført. Langs vestkysten av Irland er blotninger av gamle dyp vanns sand avleiringer svært godt eksponert. Detaljerte felt studier av bergrunn på land gir detalj kunnskap om oppbygging, geometri og arkitektur som en ikke klarer ved bruk av tradisjonelle undergrunnsdata som seismikk og brønner.

Ved å kombinere undergrunn og land geologi har en i denne avhandlingen fått en økt forståelse av de dypmarine sedimentære systemene generelt og de i Norskehavet spesielt. Videre viser avhandlingen hvilke geologiske faktorer som kontrollerer utvikling, lokasjon og kvalitet av de dypmarine sedimentære systemene. En slik forståelse vil redusere lete risiko og bidra til økt produksjon av olje og gass reservoarer av dypmarin opprinnelse.

Doktorarbeidet ble utført ved forskningssenteret til Norsk Hydro i Bergen, og deler av arbeidet er samarbeid med kolleger ved forskningssenteret i Bergen og lete avdelingen i Oslo.

Personalia:
Trond Lien (1969) er oppvokst i Holmedal, Sunnfjord. Han tok cand.scient. graden i geologi ved Universitetet i Bergen 1995 og har siden da jobbet for Norsk Hydro. Første 3 år som geolog i lete avdelingen i Oslo, deretter som forsker ved forskningssenteret i Bergen og er nå leder for avdelingen innen lete metodikk ved forskningssenteret.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
19.10.2006, kl. 10:00. Selvvalgt emne: ” Shallow marine depositional systems on the mid-Norwegian shelf”

Sted: Auditorium 5, Institutt for Geovitenskap, Realfagbygget Allégaten 41

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.10.2006, kl. 10:00, Auditorium 5, Institutt for Geovitenskap, Realfagbygget Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Trond Lien, tlf. 992 42 296, epost: trond.lien@hydro.com
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/2015
For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side