Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ny vri mot løsning av 70 år gammel katalysatorgåte

Sindre Lillehaug   

Sindre Lillehaug disputerer 27. oktober for dr. scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"A Theoretical Study of Cr/oxide Catalysts for Dehydrogenation of Short Alkanes"

I avhandlingen er det forsøkt å belyse hvordan forskjellige strukturer av kromoksid på oksidoverflater bidrar under katalytisk dehydrogenering av etan. Vinklingen i avhandlingen har vært å konstruere modeller av forskjellige kromoksidstrukturer på forskjellige oksidoverflater, og studere disse ved hjelp av kvantekjemiske metoder. Strukturene er studert med hensyn til to typer av reaksjoner: (i) katalytisk dehydrogenering av etan, og (ii) reaksjoner som kan være viktig for preparering av katalytisk aktive kromoksidstrukturer. Resultatene av disse beregningene er satt i sammenheng med en lang rekke eksperimentelle resultater. Aktiviteten av Cr/alumina som katalysator for dehydrogenering av korte alkaner; etan, propan og butan, har vært kjent i over 70 år. Til tross for industriell interesse og mange omfattende eksperimentelle studier, er de aktive kromoksidstrukturene og den katalytiske mekanismen fortsatt ukjent. Modelleringen presentert i denne avhandlingen legger grunnlag for en eksperimentelt testbar hypotese, og kan dermed lede vei mot svar på disse spørsmålene.

Personalia:
Sindre Lillehaug er født i 1974 og oppvokst i Bergen. Han er utdannet cand. scient. i kjemi ved Universitetet i Bergen i 2000. I 2001 ble han ansatt som doktorgradsstipendiant ved Kjemisk Institutt ved Universitetet i Bergen under NFR-finansiert prosjekt med tittel: A theoretical study of the catalytic properties of chromia and supported chromia with respect to dehydrogenation of ethane.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.10.2006, kl. 10:30, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Sindre Lillehaug, tlf. 957 53 602, epost: sinl@statoil.com
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/2046
For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side