Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nye metoder for analyse av fettsyremolekyler

Svein Are Mjøs   

Svein Are Mjøs disputerer 10. november for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Interpretation of chromatographic and mass spectrometric data from analyses of fatty acid methyl esters – Application of multivariate methods.”

Analyse av fettsyrer er av stor betydning blant annet innen ernæring, medisin og studier av den marine næringskjeden. Selv med moderne analyseutstyr kan det være en utfordring å bestemme strukturen til enkelte fettsyrer. I arbeidet er det utviklet ny metodikk for identifikasjon av ukjente fettsyrer basert på multivariat analyse av analytiske data fra gasskromatografi med massespektrometrisk deteksjon. Det er særlig fokusert på metodikk for bestemmelse av flerumettede fettsyrer og trans-isomerer av flerumettede fettsyrer (transfettsyrer). Arbeidet har vært utført ved Fiskeriforsknings avdeling i Bergen i samarbeid med Kjemisk Institutt ved Universitetet i Bergen.

Personalia:
Svein Are Mjøs er født i 1970 og oppvokst i Bergen. Han er utdannet Cand. Scient i kjemi ved Universitetet i Bergen, 1996. Siden 1997 har han vært ansatt ved Fiskeriforsknings avdeling i Bergen (tidligere Sildolje og Sildemelindustriens Forskningsinstitutt)

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.11.2006, kl. 12:00, Auditorium 2, Realfagsbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Svein Are Mjøs, tlf. 415 13 070, epost: svein.mjos@fiskeriforskning.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/2017
For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side