Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Beskrivelse av utfrysningsprosessen i tungionekollisjoner

Etele Molnar   
Etele Molnar disputerer mandag 22. mai for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Covariant description of particle emission from high energy fluids"

I avhandlingen er det utviklet en teoretisk beskrivelse av den såkalte utfrysningsprosessen i tungionekollisjoner, som kan bli brukt til å beregne forskjellige fysiske størrelser. Det er meget viktig å gjennomføre slike beregninger, fordi man kan kontrollere nøyaktigheten av den teoretiske modellen på den måten at teoretiske resultater blir sammenliknet med eksperimentelle resultater.

I høyenergetiske tungionekollisjoner blir kjernematerie utsatt for ekstreme trykk og temperaturer. Protoner og neutroner i atomkjernene blir presset så tett sammen at de "smelter", og vi får en tilstand der kvarker og gluoner beveger seg fritt innenfor et større område. Man tror at det oppstod en slik tilstand i universet like etter Big
Bang. Hovedmålet til eksperimentelle og teoretiske tungionefysikken er å bestemme egenskaper av den sterke vekselvirkningen, som holder stoffet i atomkjernene sammen. Utfordringen som vi står overfor er at vi kjenner bare initialtilstanden (energien av atomkjernen som kolliderer), og vi kan fange tusenvis av partikler i detektorer til slutt, men vi vil også vite hva som skjer mellom disse fasene. Denne kunnskapen kan bare oppnås med utvikling og bruk av avanserte teoretiske modeller og detaljerte datasimuleringer av tungionekollisjoner.

Avhandlingen presenterer verdifull ny kunnskap om utfrysningsprosessen. En kovariant (Lorentz invariant) beskrivelse ble introdusert. Tidligere realistiske modeller av utfrysningsprosessen ble også videreutviklet for å få en mer virkelighetsnær beskrivelse av sluttfasen i tungionekollisjoner.

Personalia:
Etele Molnar er født i 1979 og oppvokst i Cluj i Romania. Han studerte fysik ved Babes-Bolyai Universitetet i Cluj. Han begynte masterstudium ved Universitetet i Bergen i august 2002. Han tok eksamen for M.Phil.-graden i teoretisk kjernefysikk ved Institutt for Fysikk og Teknologi i mai 2003 og var doktorgradsstudent ved instituttet i perioden 2003 til 2006.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.05.2006, kl. 13:15, Realfagbygget, Allégt. 41.

Kontaktpersoner:
Etele Molnar, epost: Etele.Molnar@ift.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side