Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Mortalitet og arbeidsrelatert uførhet som langtidskonsekvenser av angst og depresjon

Arnstein Mykletun  

Arnstein Mykletun disputerer 12. oktober 2006 for dr. psychol. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Mortality and work-related disability as long-term consequences of anxiety and depression: Historical cohort designs based on the HUNT-2 study”

Mentale lidelser som angst og depresjon forekommer hyppig i befolkningen, men blir ofte verken diagnostisert eller behandlet. Avhandlingen omhandler langtidskonsekvenser av angst og depresjon i form av mortalitet og uførhet. Studiene er basert på data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag i 1995-97 hvor over 62 000 voksne personer deltok, og ble fulgt opp med registreringer av mortalitet og uføretrygd til år 2001.

Angst og depresjon ble funnet å være sterke risikofaktorer for uføretrygding i oppfølgingsperioden. Det mest overraskende funnet var at angst og depresjon var sterke risikofaktorer for uføretrygd offisielt innvilget for ikke-mentale diagnoser. Studien konkluderer med at den reelle effekten av angst og depresjon er undervurdert i offisiell statistikk over årsaker til uføretrygding. Funnet ble publisert i the American Journal of Psychiatry i august i år.

I andre analyser ble depresjon funnet å også være en risikofaktor for mortalitet. Effekten av depresjon kunne bare delvis tilskrives samtidig kroppslig sykdom, helserelatert atferd som høyt alkoholforbruk, røyking og lite mosjon, sosioøkonomiske faktorer samt biologiske mål som høyt blodtrykk, fedme, høyt kolesterolnivå. Den betydelige effekten, i størrelse parallell til effekten av røyking, var ikke begrenset til suicid, ulykker eller hjertekarsykdom, som har dominert litteraturen tidligere.

I motsetning til depresjon, viser studien at angst har en beskyttende effekt i forhold til mortalitet. Videre studier vil belyse hvilke mekanismer som kan ligge til grunn for denne overraskende sammenhengen.

Angst og depresjon forekommer hyppig i befolkningen, tilstandene kan være kroniske, og i mange tilfeller verken diagnostisert eller behandlet. Studien understreker at angst og depresjon er betydelige folkehelseproblem som bør være fokus for forebygging og behandling.

Personalia:
Arnstein Mykletun er født i Bergen i 1973. Han avla psykologisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i januar 2002, og tok også hovedfag i sosiologi ved samme institusjon to år tidligere. Arnstein Mykletun har vært universitetsstipendiat ved HEMIL senteret ved Universitetet i Bergen siden 2002, og viderefører forskningen som post doktor stipendiat med midler fra Norges forskningsråd. Han er også tilsatt som forsker ved Divisjon for mental helse ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, og er tilknyttet Institute of Psychiatry ved Kings College London som honorary lecturer.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.10.2006, kl. 10:15. Oppgitt emne: ”What are the societal and workplace explanations for the recent increase in disability pensions?”
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.10.2006, kl. 12:15, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Arnstein Mykletun, tlf. 55 58 98 37 / 916 89 600, epost: Arnstein.Mykletun@uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1905

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side