Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hjerneutvikling hos barn med Tourette syndrom

Kerstin von Plessen   

Kerstin von Plessen disputerer den 20. oktober for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The role of the Corpus Callosum and interhemispheric connectivity in Tourette syndrome”.

Tourette syndrom er en nevropsykiatrisk tilstand som oppstår i barnealderen; med ufrivillige bevegelser og lyder, såkalte "tics", som symptomer. Mange barn og ungdommer med Tourette syndrom opplever en bedring av tilstanden i løpet av puberteten uten at man vet hva som ligger til grunn for dette. Det er således relevant å undersøke faktorer i hjerneutviklingen hos barn og ungdommer med Tourette syndrom. Tidsmessig faller bedringen av tics sammen med modningen av fremre deler av hjernen. Dette er områder i hjernen som spiller en viktig rolle i å kontrollere atferdsmønstre og impulser. Høyre og venstre side av hjernen blir forbundet gjennom hjernebjelken, som bidrar til samordning av de to hjernehalvdelene.

Kerstin von Plessen har undersøkt barn med Tourette syndrom og friske kontrollpersoner i alderen 9-18 år med Magnet Resonans (MR) teknikk. Hennes undersøkelser viser at hjernebjelken hos barn med Tourette syndrom er mindre, og at tettheten av nervefibre er lavere sammenlignet med kontrollbarn i samme alderen. Det kan derfor se ut som om en mindre hjernebjelke hos barn med Tourette syndrom fører til en bedre undertrykking av "tics" gjennom at de fremre deler av hjernen utvikles sterkere som en form av kompensasjon. I et av arbeidene har hun også inkludert en gruppe voksne med vedvarende tics. Resultatene av studiene viser at hjernen har en evne til å tilpasse seg, slik at reduksjon av tics i ungdomsårene kan forståes bedre.

Arbeidet ble gjennomført ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse og ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitet i Bergen, sammen med fMRI-gruppen i Bergen.

Personalia:
Kerstin von Plessen (f. 1967) er cand. med. fra Universitet Witten-Herdecke, Tyskland og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Hun arbeider ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Unifob-Helse og Divisjon for psykiatri, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.10.2006, kl. 15:15. Oppgitt emne: “Comorbidity of Tourette Syndrome, Attentiondeficit-Hyperactivity Disorder and Obsessive Compulsive Disorder - Clinical Implications”
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag. Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.10.2006, kl. 10:15, Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag. Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Kerstin von Plessen, tlf. 55 58 86 70, epost: kerstin.plessen@rbup.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side