Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Språkprosesser i hjernen

Lars Morten Rimol   
Lars Morten Rimol disputerer 10. febr. for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Behavioral and fMRI studies of auditory laterality and speech sound processing”

Avhandlingen dreier seg om hvilke områder i hjernen som er involvert i å oppfatte språk (persepsjon) og hvordan disse hjerneprosessene er lateralisert, det vil si utføres helt eller delvis i én hjernehalvdel. Språkpersepsjon sees som en hierarkisk prosess som går fra generell akustisk analyse, via fonetisk/fonologisk og videre til semantisk analyse. Funksjonell magnet resonans imaging (fMRI) og adferdstester av hjernelateralitet ble brukt i tre eksperimentelle studier for å finne ut på hvilket nivå hjernens behandling av språksignalet er lateralisert og hvilke områder som er involvert i disse prosessene. Resultatene viser at hjerneaktiveringen er lateralisert helt ned til de tidligste stadier av språkprosesseringen, og at den delen av prosesseringen som er spesifikk for språkstimuli skjer utenfor de klassiske språkområdene i bakre, øvre tinninglapp. Kunnskap om hvilke områder i hjernen som er kritiske for språkoppfatning har betydning både for å øke den generelle forståelsen av hjernen vår og som grunnlag for behandling av lese- og skrivevansker, slagpasienter med tap av språkfunksjon og for preoperativ utredning ved hjernekriurgi.

Personalia:
Lars Morten Rimol er født i Trondheim 1972. Han avla psykologisk embedseksamen ved Universitetet i Bergen januar 2000. Han begynte som doktorgradsstipendiat hos professor Kenneth Hugdahl ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, og som medlem av fMRI-gruppen i Bergen ved Haukeland sykehus 1. mars 2000. Juni 2000 - juni 2001 avtjente han verneplikten som militærpsykolog. Doktoravhandlingen ble levert i juli 2005, deretter begynte han å jobbe som forsker i Tematisk Område Psykoser (TOP) -prosjektet ved Institutt for psykiatri, Universitetet i Oslo og ved Ullevål universitetssykehus. Etter å ha mottatt et postdoktorstipend jobber han nå ved Department for Neurosciences, University of California San Diego.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.02.2006, kl. 17:15. Oppgitt emne: ”Dichotic listening in the neurocognitive study of language: contributions and limitations”
Sted: Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.02.2006, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Lars Morten Rimol, tlf. 922 53 917, epost: lmrl999@hotmail.com
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side