Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Vaghet i britisk og amerikansk talemål

Jūratė Ruzaitė disputerer 27. januar for dr.art.-graden med avhandlingen:

“Vague language in academic discourse: approximators and quantifiers in British and American English”

Avhandlingen tar for seg vaghet i britisk og amerikansk talespråk slik det brukes i undervisningssammenhenger (forelesninger, klasseromdiskusjoner m.m.). Den fokuserer særlig på to språklige kategorier som uttrykker vaghet, ord som angir mengde (f.eks. many og much) og ord som angir omtrentlighet (f.eks. about og roughly). Resultatene viser at førstnevnte kategori er vanligere i amerikansk engelsk enn i britisk engelsk, mens sistnevnte er vanligere i britisk engelsk. Det er ingen markert forskjell mellom lærere og studenter med hensyn til bruken av disse kategoriene. Undersøkelsen gir støtte til en del kulturelle generaliseringer som en lenge har gjort uten tilstrekkelig empirisk grunnlag. Således underbygger den hyppige bruken av uttrykk med about og roughly i britisk engelsk påstanden om briter ofte foretrekker å uttrykke seg i form av forsiktig understatement. Amerikanernes forkjærlighet for ord som angir mengde kan tyde på at de virkelig mener at “bigger is better”. Andre resultat derimot er mer overraskende og bestrider kulturelle myter.

Personalia:
Jūratė Ruzaitė er født i Litauen i 1973. Hun har fast stilling ved Engelsk institutt ved Vytautas Magnus-universitetet i Kaunas, Litauen. Hun ble i 2001 tatt opp i samarbeidsprogrammet for doktorgradsutdanning mellom Universitetet i Bergen og Vytautas Magnus-universitet.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.01.2006, kl. 10:15, Christiesgate 112, rom 118

Kontaktpersoner:

Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side