Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hvordan blir en flyndre flat?

Øystein Sæle   

Øystein Sæle disputerer 19. mai for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Metamorphosis in Atlantic halibut, with emphasis on eye migration"

Studiet beskriver om hva som skjer med kveite fra livet som normal fiskelarve til livet som bunnlevende flatfisk. Mange typer saltvannsfisk starter livet som liten larve som flyter rundt, nær havoverflaten der de spiser ørsmå krepsdyr. Flatfisklarver ser på dette stadiet ut som fiskelarver flest, tynne, bladformede, gjennomsiktige med ett øye på hver side av hodet. Når larvene har nådd en viss størrelse starter forvandlingen til det voksne utseende. Det første man legger merke til er at øyet på venstre side av hodet begynner å flytte seg oppover mot ryggsiden av hodet, samtidig begynner fiskelarven å svømme med venstresiden ned. Det ”vandrende” øyet vil til slutt havne på høyre side av hodet, ved siden av det andre øyet. Larven har nå blitt hvitfarget på venstre siden og grå/brun på høyre side. For å oppsummere: venstre side av kroppen er nå hvit, uten øye og er fiskens underside. Høyre side er grå/brun, har to øyne og er fiskens nye overside. Denne forvandlingen kalles metamorfose fordi larve og voksen ser fullstendig forskjellige ut og lever i forskjellige miljø.

Studiet har karakterisert utvikling i larvefasen der forbeiningen i hodet er benyttet for å beskrive stadier. Utviklinsstadier er veldig nyttig når man vil sammenligne individer, da individer på samme alder kan utvikle seg i forskjellig tempo. Ernæring er også veldig viktig for fiskelarver, og feil type mat viste seg å gi utslag i ufullstendig øyevandring. I tillegg påvirket typen diett hastigheten skjelettet utviklet seg. Videre beskrives hva som skjer når øynene vandrer og hvilke typer vev og celler som er involvert i prosessen. Disse resultatene vil være viktige i jakten på hvilke gen og molekyler som styrer prosessene rundt øyevandring hos flatfisk. Vi vil dermed kunne lettere forså hvordan ernæring påvirker disse prosessene.

Personalia:
Øystein Sæle er født i Haugesund (1973), ble Cand. Scient. ved UiB i 2002. Høsten 2002 ble han ansatt ved Institutt for Biologi, UiB. Avhandlingen har vert finansiert av EUs “Quality of Life and Management of Living Resources” program.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.05.2006, kl. 10:15, Stort Auditorium, rom 2144, Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Øystein Sæle, tlf. 55 58 44 16, epost: Oystein.Sale@bio.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side