Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hjertelaser for kronisk residiv angina pectoris

Mohamed Salem   
Mohamed Salem disputerer 27. Januar for dr. med-graden ved Universitetet i Bergen, med avhandlingen:

“Percutaneous myocardial laser in chronic refractory angina pectoris - clinical and experimental studies”

Det har vært en rivende utvikling i behandlingstilbudet til pasienter med både lettere og mer alvorlig hjertesykdom de senere årene. Angina pectoris er en tilstand som klassisk opptrer med brystsmerter under fysisk anstrengelse, men kan også opptre i hvile. De fleste pasienter med alvorlige plager får utført en utblokking av hjertets kransårer eller en hjerteoperasjon. Medikamentell behandling reserveres gjerne for de med lette plager, eller for pasienter som ikke kan behandles med utblokking eller operasjon fordi de gjerne har diffust utbredt sykdom i hjerteårene og dermed vanskelige passasjeforhold for blodstrømmen helt inn i de aller minste årene. Noen pasienter har betydelige plager selv med bruk av flere medikamenter i til dels store doser. Flere alternative behandlingsmetoder kan være aktuelle for denne gruppen. Ryggmargsstimulator har vært prøvd for å dempe smertene. Hjertelaser er en annen metode. Med denne metoden lages det kanaler i selve hjertemuskelene med et laserinstrument. I denne avhandlingen er laser utført ved at instrumentet blir ført til hjertet via et lite snitt i lyskeåren. Det kan og utføres under åpen hjertoperasjon. Med slike store inngrep vet man fra før at det forekommer en viss grad av placebo-effekt, denne øker med inngrepets størrelse. Avhandlingen viser at kanalene i hjertet ikke holder seg åpne lenge nok til å øke blodtilførselen til hjertet. På tross av dette har laser likevel en viss smertelindrende effekt, dette er evaluert ved å vise at laser var bedre enn placebo.

Studien er unik i å ta i bruk placebo-inngrep for å evaluere effekten av en kirurgisk prosedyre. Undersøkelsen konkluderer at ca 1/3 av pasientene blir smertefri, 1/3 blir bedre, og 1/3 har ingen effekt. Behandlingen innebærer en viss risiko som for hver enkelt pasient må veies opp mot behandlingsgevinsten. Det er således kun en liten pasientgruppe med svært alvorlige plager som kan være egnet for laserbehandling i hjertet.

Personalia:
Cand med Mohamed Salem er 38 år og utdannet lege i Egypt. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Zagazig, Egypt i 1991. Han startet studiene ved Hjerteavdelingen ved Haukeland sykehus med stipendiatmidler fra Egypt, han er nå assistentlege ved Hjerteavdelingen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.01.2006, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Behandlingsstrategier ved akutt hjertesvikt og kardiogent sjokk"
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.01.2006, kl. 09:15, Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Mohamed Salem, epost: Masalem@yahoo.com
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side