Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Søvnproblemer hos eldre

Børge Sivertsen   

Børge Sivertsen disputerer 23. november 2006 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Insomnia in older adults. Consequences, assessment and treatment.”

Søvnproblemer er blant de vanligste helseplager i befolkningen og er assosiert med en rekke negative konsekvenser. Den vanligste behandling som tilbys er sovemedisiner, til tross for at bruk utover fire uker frarådes pga. risiko for avhengighet og tilvenning.

Børge Sivertsen har i samarbeid med Søvnforskningsgruppen ved Det psykologiske fakultet sammenliknet kort- og langtidseffekten av psykologisk behandling i form av kognitiv atferdsterapi og sovemedisiner på søvnkvaliteten hos eldre voksne. Kognitiv atferdsterapi (CBT) viste seg å ha langt bedre behandlingseffekt enn både sovemedisiner og placebo-behandling. Pasienter som mottok CBT hadde høyere søvneffektivitet, mindre våkentid i løpet av natten og tilbrakte mer tid i dyp søvn sammenliknet med de andre gruppene. Ved oppfølgingsundersøkelsen etter seks måneder var gruppeforskjellene uendret eller forsterket. Resultatene ble publisert i Journal of the American Medical Association (JAMA) i juni i år. I undersøkelsen ble det også gjort en sammenlikning av to ulike objektive søvnmålingsmetoder. Resultatene fra denne undersøkelsen er publisert i det amerikanske tidsskriftet SLEEP.

Avhandlingen tar også for seg sammenhengen mellom søvnproblemer og risiko for å bli uføretrygdet. Ved å kople den store helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT-2) med offentlige register over uføretrygding, fant Børge Sivertsen en overraskende sterk effekt av dårlig søvn. Personer med kroniske søvnvansker hadde en nesten firedoblet risiko for å bli uføretrygdet sammenlignet med personer uten søvnproblemer. Selv ved å kontrollere for effekten av andre psykiske og kroppslige plager eller diagnoser, i tillegg til utdanning, skiftarbeid og livsstil, var det en nesten fordoblet risiko for senere uføretrygding for personer med dårlig søvn. Funnet ble publisert i the American Journal of Epidemiology i juni i år.

Arbeidet ble gjennomført ved Institutt for klinisk psykologi, Universitet i Bergen, i samarbeid med Institutt for samfunnspsykologi og Institutt for samfunnsmedisin.

Personalia:
Børge Sivertsen er født i 1975 og oppvokst i Sogndal. Han er cand. psychol. fra Universitet i Bergen, og har siden 2003 arbeidet som doktorgradsstipendiat ved Institutt for klinisk psykologi. Han vil fra 2007 videreføre forskningen som postdoktor med midler fra Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.11.2006, kl. 10:15. Oppgitt emne: "Individual and societal consequences of impaired sleep"
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.11.2006, kl. 12:15, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg

Kontaktpersoner:
Børge Sivertsen, tlf. 55 58 88 76, epost: Borge.Sivertsen@psykp.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek, og er tilgjengelig på internett: http://hdl.handle.net/1956/1941. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side