Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Utfordringer ved analyse av jordskjelvrisiko

Mathilde Bøttger Sørensen   

Mathilde Bøttger Sørensen disputerer 21. juni for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Challenges in seismic hazard assessment – Analyses of ground motion modelling and seismotectonic sources”

Et viktig steg mot forebygging av jordskjelvskatastrofer er en vurdering av jordskjelvsrisikoen i et område før katastrofen inntreffer. I avhandlingen vurderes jordskjelvsrisikoen i tre meget forskjellige regioner: i Istanbulområdet i Tyrkia, i området rundt Sumatra, Indonesia, som ble rammet av et katastrofalt jordskjelv 26. desember 2004, og i tre forskjellige områder i Norge. Store variasjoner i jordskjelvaktiviteten og kunnskapen om jordskjelvforekomstene i de tre regionene gjør at forskjellige metoder må anvendes i vurderingen av risikoen.

I avhandlingen vurderes styrken av jordrystelser i forbindelse med et forventet nært forestående kraftig skjelv i Istanbulområdet, med mer enn 12 millioner innbyggere. Resultatene viser at ødeleggende rystelser kan forventes over et stort område og gir viktig informasjon til ingeniører som arbeider med jordskjelvsikring. I tillegg studeres effekten av lokale geologiske forhold på de ventede jordrystelser.

På Sumatra modelleres det kraftige jordskjelvet som inntraff 26. desember 2004. Resultatene gir innblikk i hvor kraftige rystelser som påvirket området før det ble rammet av den påfølgende tsunamien og gir samtidig ny informasjon om konsekvensene av sjeldne, men meget kraftige jordskjelv.

I Norge, hvor antall og styrke av jordskjelv er mye mindre, har studiene vært fokusert på å forklare sammenhengen mellom tektoniske strukturer og jordskjelvaktivitet. Hovedfokus har vært på tre områder med høy aktivitet på Jan Mayen, i Rana området i Nordland og i Skagerrak. Resultatene viser at selv om Norge betraktes som en lavrisiko region er det fremdeles mulighet for signifikante jordskjelv i noen områder.

Til sammen gir de utførte analyser et nytt innblikk i jordskjelvrisikoen i de studerte regioner og i usikkerhetene som er knyttet til bestemmelsen av jordskjelvrisiko.

Personalia:
Mathilde Bøttger Sørensen er født i 1978 og oppvokst i København, Danmark. Hun er utdannet cand.scient. i geofysikk ved Københavns Universitet i 2003, og har siden jobbet med doktorgraden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.06.2006, kl. 10:15, Aud. 5, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Mathilde Bøttger Sørensen, tlf. 454 49 414, epost: mathilde.sorensen@geo.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1555

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side