Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Bruk av maskinsyn til å måle kvalitetsparametere hos fiskeprodukt

Lars Helge Stien   

Lars Helge Stien disputerer fredag 7. april for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Application of machine vision to quantify rigor development, colour and fat content in slaughtered fish”

Automatisk digital bildeanalyse eller maskinsyn (‘machine vision’) er når et dataprogram analyserer et bilde og rapporterer egenskaper til objekter i bildet. Dette er en god metode for å måle kvalitetsattributter hos fisk og matprodukt generelt. Maskinsyn krever ikke berøring av produktet, bare et digitalt bilde. Maskinsyn er også en svært effektiv metode. Data om et produkt kan beregnes i løpet av brøkdelen av et sekund.

Avhandlingen ser på hvordan maskinsyn kan brukes til å:

  • Beskrive hvordan fiskefileter trekker seg sammen og endrer form de første timene etter slakt
  • Måle fargen til fiskekjøtt
  • Estimere fettprosenten
  • Måle størrelsen til ulike deler av en fiskekotelett

Metodene utarbeidet i avhandlingen har også blitt prøvd i praksis. Fiskefileter som lagres kjølig trekker seg både saktere og mindre sammen enn fileter som lagres ved høyere temperatur. Slakteprosessen er også av betydning. Fileter fra fisk som har blitt slaktet skånsomt trekker seg sammen saktere enn fileter fra fisk som har vært utsatt for stress rett før slakt.

Alle bildeanalysemetodene som er presentert i avhandlingen benytter standard digitale kameraer og skannere beregnet for konsumentmarkedet og er derfor relativt rimelige å ta i bruk. Denne avhandlingen viser at en enkel bordskanner i kombinasjon med automatisk bildeanalyse kan måle farge like godt som betydelig dyrere fargemålingsutstyr. Maskinsyn kan ikke bare erstatte eksisterende utstyr, men også brukes til å måle egenskaper som det tidligere ikke har vært praktisk mulig å måle. Eksempler på dette er mengde rød og hvit muskel, fettdistribusjon og form.

Metodene i avhandlingen er først og fremst utviklet som forskningsverktøy, men de har også potensial til å bli brukt i industrien. For eksempel kan metodene brukes under prosessering av laks til å sortere laksefileter etter fettinnhold og farge med tanke på ulike kundegruppers preferanser.

Personalia:
Lars Helge Stien er født i 1975 og oppvokst i Bergen. Han er utdannet cand. scient i informatikk ved Universitetet i Bergen i 2002, og ble etter ett år ved Matre havbruksstasjon ansatt i 2003 som doktorgradsstipendiat ved Institutt for marinbiologi, senere Institutt for biologi, Universitetet i Bergen, under det NFR-finansierte “Kvalitet og foredling av torsk”- prosjektet. Lars Helge Stien er nå ansatt ved Havforskningsinstituttet.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.04.2006, kl. 12:15, Stort Auditorium, rom 2144, Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Lars Helge Stien, tlf. 472 91 029, epost: Lars.Stien@bio.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side