Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fordøyelsesenzymer som vekstindikator i laks

Jan Sunde   

Sivilingeniør Jan Sunde disputerer 3. mars 2006 for dr.scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Digestive protease activities, growth and feed utilisation in Atlantic salmon (Salmo salar L.)"

I oppdrett av karnivore (“kjøttetende”) fiskearter som laks brukes energirike fôr med høyere protein- og fettinnhold en det en finner i naturen. Fiskens kapasitet til å fordøye og nyttiggjøre seg av disse komponentene kan dermed være en av flere potensielt vekstbegrensende faktorer. Det ble i dette studiet valgt å fokusere på trypsin og chymotrypsin, som er sentrale proteinnedbrytende enzymer (proteaser) i fordøyelsesprosessen hos de fleste organismer.Arbeidet som er utført beskriver sammenhenger mellom aktiviteten til disse proteasene målt i en spesifikk del av tarmen (pylorus), fiskens veksthastighet og fôrutnyttelse, og undersøker muligheten om denne aktiviteten korresponderer med, og dermed kan benyttes som, en indikator på fiskens vekst.

Forsøk ble utført der veksten ble påvirket enten indirekte (ved å bruke ulike kunstige daglengder), eller direkte (ved å gi fôr med ulik proteinkvalitet). I begge tilfeller viste forholdet mellom trypsin- og chymotrypsin-aktiviteten seg å være ulik mellom eksperimentelle grupper med ulik fôrutnyttelse. Dette åpner for at denne parameteren kan ha en bruk som en estimator for fiskens vekst.

Avhandlingen omhandler også andre aspekter av proteinfordøyelse og -omsetning. En metode ble utviklet der enzymekstrakter ble brukt til evaluering av fôrkvalitet (såkalt in vitro-fordøyelse). Det ble undersøkt hvilken effekt fysiske betingelser under fremstillingen av fiskefôr har på proteinfordøyelighet og fôrutnyttelse i fisken, og på opptak av aminosyrer i blodbanen. En rekke andre parametere knyttet til proteinsyntese og aminosyreomsetning ble også målt. Spesielt kan trekkes fram muskelkonsentrasjonen av aminosyren hydroksyprolin (en bestanddel av bindevevet kollagen). Denne parameteren kan muligens tolkes som en indikator på relative forskjeller i protein-nedbrytningshastighet (turnover) mellom fisk.

Resultatene bidrar til forståelsen av betydningen av fordøyelsesproteaser i vekstprosessen og åpner for flere studier innen dette emnet.

Personalia:
Jan Sunde, f. 1971, kommer opprinnelig fra Molde. Han er utdannet som sivilingeniør i kjemi (bioteknologi) ved NTH i Trondheim i 1996 og har vært ansatt ved Havforskningsinstituttet, Matre siden 1997 som forsker og senere stipendiat. Doktorgradsarbeidet er utført ved Havforskningsinstituttet, Matre.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
02.03.2006, kl. 14:15, Oppgitt emne: "Designed feed for “designed” fish – nutritional challenges for aquaculture"
Sted: Seminarrom 520B1, Molekylærbiologisk Institutt, Bioblokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.03.2006, kl. 10:15, Store auditorium, Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Jan Sunde, tlf.: +27 21 430 70 03 (a) / 41 33 38 28 (p), epost: jan.sunde@imr.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side