Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Når krasjet datamaskinen din sist?

Hoang Anh Truong   

Hoang Anh Truong disputerer 15. mai for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Type Systems for Guaranteeing Resource Bounds of Component Software”

Avhandlingen beskriver metoder for å beregne øvre grenser på bruken av ulike ressurser under kjøring av programmer på en datamaskin, med andre ord metoder for å unngå at maskinen låser seg. "Ressurser" kan i denne sammenhengen være alt fra det mer abstrakte, som et vindu i et program, til mer konkrete fysiske ressurser, som f.eks. en skriver. Målet er altså å unngå situasjoner hvor et program låser seg eller uventet avslutter pga. forsøk på å bruke eller kople seg til flere ressurser enn tilgjengelig.

Dette vil være viktig for små enheter som mobiltelefoner, håndholdte eller andre typer datamaskiner hvor ressursene er begrenset. Et annet bruksområde er programvare bestående av ulike komponenter, hvor ressursbruken er fordelt mellom disse og kan være vanskelig å håndtere riktig. Dette er spesielt et problem dersom programmet kan settes sammen av ulike komponenter også under selve kjøringen.

Arbeidet har bestått i å utvikle flere abstrakte språk. Språkene har beskrevet ulike aspekter ved problemstillingen: opprettelse, sletting og gjenbruk av ressurser, og ulike mekanismer for kontroll og sammensetting. Som formell metode brukes typeteori. Typeteori brukes generelt til å analysere kildekode til dataprogrammer, altså slik de skrives av mennesker, før de oversettes til datamaskinspråk.

Avhandlingen bruker typeteori til å beskrive flere typesystemer og beviser at disse faktisk fungerer. Disse systemene brukes til å garantere at man ikke vil komme i situasjoner hvor programmet forsøker å kople seg til for mange eller til ikke-eksisterende ressurser, dersom programmet er velformet etter reglene i typesystemet. Framover ønsker vi å utvide språket til å inkludere funksjonalitet som gjør det mer likt forholdene i virkelige programmeringsspråk.

Personalia:
Hoang Anh Truong er født i 1973 i Bac Giang city, Vietnam. Han tok mastergrad i 2001 ved College of Science, Vietnam National University, Hanoi.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.05.2006, kl. 14:15, Rom 2144 HiB (stort auditorium, Høyteknologisenteret i Bergen, Thormøhlensgt. 55)

Kontaktpersoner:
Hoang Anh Truong, epost: truonganhhoang@gmail.com
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen finnes elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1175. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side