Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fra råolje til kunstig blod

Stig Valdersnes   

Stig Valdersnes disputerer fredag 15. desember for PhD.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Modified carbohydrates from 3,3,4,4-tetraethoxybut-1-yne”

Avhandlingen tar for seg framstillingen av modifiserte sukker, også kalt karbohydrater, fra enkle bestanddeler som kan lages industrielt fra råolje. Karbohydrater er en stor familie forbindelser som blant annet lages naturlig i fotosyntesen fra karbondioksid og vann, en prosess som foregår i grønne planter og noen alger. Karbohydrater finnes overalt og brukes både som energilagring og som strukturmaterialer i naturen. I tillegg er karbohydrater viktige for effekten av mange medisiner. Blodtypen til et menneske er dessuten bestemt blant annet av karbohydratene som er bundet til overflaten på de røde blodlegemene.

I avhandlingen er det utarbeidet fremstillingsmetoder for to typer sukker, såkalte deoksygenerte og perfluoralkylerte karbohydrater. Deoksygenerte karbohydrater finnes naturlig blant annet i arvematerialet DNA og i immunforsvaret, mens perfluoralkylerte karbohydrater er en klasse forbindelser som for eksempel har potensial innen medisinsk diagnostikk og som komponenter i kunstig blod. Avhandlingen viser at et stort uvalg av slike modifiserte sukker lar seg fremstille fra en enkelt forbindelse: 3,3,4,4-tetraethoxybut-1-yne som er nært beslektet med sveisegassen acetylen.

Personalia:
Stig Valdersnes er født i 1976 og oppvokst i Bergen. Han er utdannet cand.scient. i syntetisk organisk kjemi ved Kjemisk Institutt, Universitetet i Bergen i 2001. Deretter arbeidet han som forskningsassistent, vitenskaplig assistent og universitetslektor før han i 2002 ble ansatt som doktorgradsstipendiat ved det samme instituttet, på det NFR-finansierte KOSK prosjektet ”Modified carbohydrates from 3,3,4,4-tetraethoxybut-1-yne”. Det meste av arbeidet er utført i forskningsgruppen til professor Leiv K. Sydnes, men en del ble også gjort under et forskningsopphold ved Universitetet i Cambridge, England. Valdersnes er nå ansatt ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.12.2006, kl. 10:30, Auditorium II, Realfagbygget, Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Stig Valdersnes, tlf. 55 90 52 68, epost: stig.valdersnes@nifes.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side