Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Behandling av gallesten

Morten Vetrhus   
Morten Vetrhus disputerer fredag 27. januar for den medisinske doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Selective Treatment of Symptomatic Gallstones”

En stor andel av befolkningen (20%), flest kvinner, har gallesten. Størsteparten har ingen plager av sine gallestener som gjerne påvises tilfeldig ved f.eks. ultralydundersøkelse, men ca. en tredjedel vil få smerter. Standardbehandelingen hos dem med smerter er nå å fjerne galleblæren ved hjelp av en kikkhullsoperasjon. Dette gjøres også for å hindre alvorlige komplikasjoner som betennelse i galleblæren eller bukspyttkjertelen.

Tidligere studier har vist at ikke alle blir smertefri etter fjernelse av galleblæren, det har også vært lite kunnskap om det innebar risiko å avvente situasjonen og i stedet kun bruke smertestillende medisin. Det har således ikke vært gjort kontrollerte studier for å følge opp dem som ikke opereres. Formålet med studien var å undersøke dette.

201 pasienter med gallestens smerter eller betennelse i galleblæren deltok i undersøkelsen og ble fulgt i 5 år. Halvdelen ble trukket ut til operasjon og halvdelen til observasjon og medikamentell behandling etter behov.

Resultatet ble at det ikke var noen påvisbar forskjell mellom dem som ble operert og dem som ble observert. Uansett behandling ble de fleste raskt bedre, mens et mindretall som hadde sterke og hyppige smerter fra starten av, var plaget av vedvarende smerter. Smerteanfallene opptredde ofte episodisk og sannsynligheten var stor for at de avtok over tid.

Noen pasienter med lette og kanskje bare moderate plager uten betennelse kan med fordel avvente operasjon. Det var ikke økt risiko for gallestenskomplikasjoner hos disse pasientene, mens nye gallestenskomplikasjoner var hyppigere etter en tidligere betennelse i galleblæren uten at man kunne påvise en signifikant (betydningsfull) forskjell mellom dem som ble operert og dem som bare ble observert. Disse nye komplikasjonene utgjorde ikke en slik påkjenning eller risiko at operasjon ble nødvendig for alle.

Som følge av våre studier, konkluderer vi med at indikasjonen for kirurgi ved gallesten med smerter eller betennelse kan tilpasses den enkelte pasients behov.

Personalia:
Morten Vetrhus er født i Stavanger i 1968, og tok medisinsk embetseksamen ved Universitet i Bergen i 1993. Han er overlege og spesialist i karkirurgi ved Stavanger Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.01.2006, kl. 16.15. Oppgitt emne: "Hvilken dokumentasjon finnes for nytteverdi av funksjonsdeling / sentralisering av komplekse og sjeldne kirurgiske inngrep?"
Sted: Aulaen, 2. etasje, Stavanger Universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.01.2006, kl. 10:15, Aulaen, 2. etasje, Stavanger Universitetssjukehus

Kontaktpersoner:
Morten Vetrhus, tlf. 51518000, epost: mvetrhus@chello.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er også tilgjengelig elekronisk her: http://hdl.handle.net/1956/1101

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side