Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Såpeskum til bruk i økt oljeutvinning

Anne Kari Vikingstad   

Anne Kari Vikingstad disputerer fredag 3.november for PhD graden ved Universitetet i Bergen. Tittelen for doktoravhandlingen er:

”Static and dynamic studies of foam and foam-oil interactions”

Avhandlingen omfatter problemstillinger relatert til skum og hvordan skumstabiliteten påvirkes av olje. Skum kan brukes til å forbedre gassinjeksjon i et oljereservoar eller til å redusere uønsket innstrømming av gass i en oljeproduksjonsbrønn. Ved slike anvendelser er det viktig at skummet tåler olje og ikke brytes ned dersom det kommer i kontakt med den. Forskingen har inkludert basale laboratoriemålinger, statiske skum-miksingsforsøk, dynamiske kjerneflømmingsforsøk under høyt trykk, data simuleringer av skumbevegelse i oljeresevoar, samt simulering av en potensial vurdering for bruk av skum som mulig tiltak for å øke utvinningen av olje på et oljefelt i Nordsjøen.

Forsøkene viser at skum kan dannes ved lave såpe konsentrasjoner og at økt mengde såpe gir sterkere skum. I forsøk der en tilsetter råolje vil stabiliteten til skummet være avhengig av type olje og i forhold til mengden som er tilsatt. Det har også vist seg å være vanskelig å finne noen generelle likheter mellom skummets stabilitet i nærvær av olje i de statiske og de dynamiske forsøkene.

På grunn av gravitasjonskrefter vil det ofte være vanskelig å få en jevn fortrengning av oljen i et reservoar. For eksempel vil injeksjon av gass ofte kun føre til produksjon fra de øverste lagene i et reservoar. Skumbevegelsessimuleringene viser at det er gunstig å injisere vann øverst i reservoaret og gass nederst, i stedet for å injisere både vann og gass samlet. Dette gir en mer stabil og jevn utvinning av olje fra hele reservoaret.

Personalia:
Anne Kari Vikingstad (født 1980) er oppvokst på Torvastad, Karmøy, i Rogaland. Hun er utdannet cand.sient i fysikals kjemi ved Universitetet i Bergen i 2003, og ble etter det tilsatt som stipendiat ved Senter for Integrert Petroleumsforskning, tilknyttet Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.11.2006, kl. 11:30, Auditorium 2, Realfagbygget, Allègaten 41, Bergen

Kontaktpersoner:
Anne Kari Vikingstad, Tlf. 55 58 36 68, epost: Anne.Vikingstad@cipr.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjenglig her: http://hdl.handle.net/1956/2025
For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side