Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Prosesser som påvirker smelting av sjøis

Karolina Widell   

Karolina Widell disputerer fredag 16. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Ice—ocean interaction and the under-ice boundary layer in an Arctic fjord.”

Avhandlingen omhandler vekselvirkningen mellom sjøis og havet under, studert gjennom feltmålinger fra isen i en fjord på Svalbard.

Til forskjell fra innsjøis (som er frossen fra ferskvann), inneholder sjøis en varierende mengde salt fra sjøvannet. Fordi saltionene ikke ’får plass’ innimellom selve vannkrystallene, er saltet konsentrert til en meget saltholdig løsning fordelt i små porer og kanaler i det faste is-skjelettet. Sjøis er derfor et porøst materiale med nokså spesielle egenskaper. Saltinnholdet påvirker f. eks. evnen til å reflektere solinnstråling, noe som spiller en viktig rolle i det globale klima. Den relative mengde av flytende (saltløsningen) og fast (isskjelettet) stoff er styrt av fysikalske og kjemiske likevekter. Sjøis svarer på temperaturendringer gjennom å regulere forholdet mellom den faste og flytende delen, for å vedlikeholde disse likevektene. Ved temperaturminking fryser litt is rundt alle porene og saltinnholdet i porene øker og de blir mindre. Blir isen varmere, skjer det omvendte og isen blir mer porøs.

Avhandlingen tar for seg hvordan turbulens i sjøvannet under isen påvirker denne porøse sjøisen, først og fremst gjennom tilførsel av varme. Vekselvirkningen er innfløkt fordi (ferskt) smeltevann eller saltutløsning fra isen i sin tur påvirker intensiteten på turbulensen i vannet.

Tidligere studier har tilsagt at sjøis som blir utsatt for sterkt økt varmetilførsel fra sjøen umiddelbart begynner å smelte og bli tynnere. Målingene fra Svalbard viser att isen i en periode også kan svare på slik økt varmetilførsel gjennom utslipp av salt. I avhandlingen analyseres også generell blanding i fjorden.

Personalia:
Karolina Widell er født i 1977 og oppvokst i Lund i Sverige. Hun begynte universitetsstudiene ved Lunds Tekniska Högskola i 1996. I 1998 flyttet hun til Bergen hvor hun i 2002 avla hovedfagseksamen i fysisk oseanografi. Doktorgraden ble finansiert av Norges Forskningsråd, og ble gjennomført på Geofysisk Institutt i Bergen og Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Samarbeidspartnere fra University of Washington og University of Cambridge har vært med i prosjektet.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.06.2006, kl. 13:15, Auditoriet i østfløyen, Geofysisk Institutt, Allégaten 70.

Kontaktpersoner:
Karolina Widell, tlf. 55 58 84 45, epost: karolina@gfi.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side