Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Optisk spektroskopi for biomedisinsk diagnostikk og behandlingskontroll

Nazila Yavari   

Nazila Yavari disputerer onsdag 28. juni for dr.scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Optical spectroscopy for tissue diagnostics and treatment control”

Biomedisinsk optikk er et tverrfaglig vitenskapelig aktivitet som er i stadig vekst, og inkluderer mange optikk-baserte teknikker som brukes i medisinsk diagnostikk og behandling. Det utvikles og tilpasses nye optikk-baserte metoder og utvikles nytt utstyr hvor forskjellige typer lasere er de grunnlegende komponenter. Som eksempler kan nevnes laserkirurgi, optisk termoterapi, optisk tomografi og avbildning og fotodynamisk terapi. Dette prosjektets hovedaktiviteter knyttes mest direkte til fotodynamisk terapi og anvendelser som betegnes "in vitro difus spektroskopi" og "optisk biopsi". Fotodynamisk terapi er en behandlingsmetode hvor man innfører i vev spesielle stoffer som under senere bestråling gjennomgår den ønskede kjemiske prosessen med den ønskede
medisinske virkning.

I prosjektet ble det studert lysspredning i forskjellige biologiske materialer, overvåking av temperaturutvikling i bestrålte vevprøver, samt difusjon av de aktive stoffer for fotodynamisk terapi. En del av prosjektet var også utvikling av nye måleinstrumenter. Alle deler av prosjektet ble utført i tverrfaglig samarbeid med fysikere og medisinske forskere ved Lund University Medical Laser Center og Lund Institute of Technology.

Personalia:
Nazila Yavari er født i 1970 i Iran. Hun er utdannet BSc i anvendt fysikk fra Iran, og har tatt mastergraden i fysikk ved UiB i 2001. Hun har vært tilknyttet det internasjonale mastergradsprogrammet ved UiB siden våren 2000. Hennes forskningsprosjekt ble utført hovedsakelig ved Lund University Medical Laser Center og Lund Institute of Technology.

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.06.2006, kl. 13:15, Realfagbygget, Aud. 2., Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Nazila Yavari, epost: nazila@ift.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1684

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side