Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Offertanken i tidlig islam

Gerd Marie Ådna   

Gerd Marie Ådna disputerer fredag 19. januar for dr. art. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”O Son of the Two Sacrifices”. Muhammad and the Formation of Sacrifice in Early Islam.

Islam har en offerfest, 'id al-adha, som feires hvert år i pilegrimsmåneden dhu al-hijja. Samtidig med feiringen og offerritualet under pilegrimsferden til Mekka, hajj, ofres sauer, kameler og kuer av alle muslimer over hele verden. Sentral er fortellingen om Abrahams nesten-ofring av sin sønn, Ishaq eller Isma'il (sure 37). Her er islamsk eksegese delt når det gjelder hvilken sønn det var. Men også andre koranavsnitt og tradisjonsfortellinger gir interessante bidrag til forståelsen av offer. Muhammads bestefar ofret nesten – og på lignende måte – sin yngste sønn. Derfor blir Muhammad senere tiltalt ”O sønn av de to offer”.

Tekster fra de første tre hundre år etter 622 og i særlig grad historikerne Ibn Ishaqs (d. 768) biografi om Muhammad, Malik ibn Anas (d. 795) sine ordninger for pilegrimsreisen, Ibn al-Kalbis (d. 821) bok om offerkult i det pre-islamske Arabia, al-Waqidis (d. 822) verk om Muhammads inntog i Mekka rett før sin død og al-Tabaris (d. 923) store verk Historien om Sendebudene og Kongene bidrar til ny forståelse for offerteologien og ikke minst den varierte offerterminologien i islam.

Det 20. århundres forskning har vurdert ofringene i de abrahamittiske religionene ulikt. Bidrag fra et videre felt av religionsstudier (bl.a. G. Widengren, J. Drexler, B. Gladigow og H. Seiwert) blir i dette doktorprosjektet brukt til å kaste nytt lys over den offerpraksis man møter i de tidlige islamske tekstene. Likeens bidrar Roy A. Rappaports ideer fra boka Religion and Ritual in the Making of Humanity (1999) til å se offeret i islam i en større rituell sammenheng der offeret blir et synlig tegn på den enestående plass Allah har og på den lydighet en muslim som ofrer, har overfor ham. I sammenheng med disse offer er fellesskapet av de troende og troskapen overfor Allahs ord og Muhammads forbilde de bærende idéer. Sammenhengen mellom ofringene fra de tidlige profetene, Abraham, de pre-islamske beboerne i Arabia, Muhammads bestefar, og til slutt Muhammad som merket dyrene og ofret dem under sin første og eneste pilegrimsreise, viser at blodige offer var – og er – en viktig bestanddel av islams teologi og praksis.

Personalia:
Gerd Marie Ådna (født Eide) er oppvokst i Østfold, Drammen og Porsgrunn. Hun er ansatt ved Misjonshøgskolen i Stavanger som amanuensis i religionsvitenskap. Tidligere har hun undervist på Høgskolen i Stavanger og ved ulike skoler og institusjoner. I løpet av studier på Hamar Lærerskole, Menighetsfakultetet, Universitetet i Oslo (med fagene kristendomskunnskap, musikk og arabisk) og det NFR-finansierte doktorgradsprosjektet har hun i lengre perioder oppholdt seg i Tübingen, Cairo og Cambridge.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.01.2007, kl. 16:30. Oppgitt emne: ”History and historiography: Is there analysis in early Islamic historical writings?”
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.01.2007, kl. 09:30, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Gerd Marie Ådna, epost: gerd.marie.aadna@mhs.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side