Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Geometri i Banachrom

Trond Arnold Abrahamsen   
Cand. scient. Trond Arnold Abrahamsen disputerer 15. juni for dr. scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Thickness and weak integrability & approximation and u-ideals"

Avhandlingen som legges fram, er en sammenstilling av tre internasjonalt publiserte arbeider. Arbeidene er knyttet til tre temaer fra matematikkgrenen funksjonalanalyse: Approksimasjonsegenskaper, tykkhet og u-idealer i Banachrom. Arbeidet er utført ved Institutt for matematiske fag ved Høgskolen i Agder, under veiledning av professor Åsvald Lima og førsteamanuensis Olav Nygaard, HiA og professor Arne Stray, UiB.

I tillegg til veilederne, har Abrahamsen også arbeidet sammen med andre forskere: Dr. Scient Vegard Lima, Univ. of Missouri-Columbia og Märt Põldvere, Univ. of Tartu.

Personalia:
Trond Arnold Abrahamsen er født i 1976, og er oppvokst på Flekkerøy like utenfor Kristiansand. Etter endt artium ved Vågsbygd videregående skole, studerte han matematikk ved Høgskolen i Agder og ved Universitetet i Oslo. Han ble cand. scient i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Agder i 2001. Abrahamsen har vært ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Agder i periodene 2001-2002 og 2006-2007.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.06.2007, kl. 12:30, Auditorium Pi, Godskes hus, Universitetet i Bergen

Kontaktpersoner:
Trond A. Abrahamsen, tlf. 472 932 49, epost: trond.a.abrahamsen@hia.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side