Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Seismiske egenskaper til karbonatbergarter

Remy Agersborg   
Remy Agersborg disputerer mandag 18. juni for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Seismic properties of carbonate rocks with emphasis on the effect of pore structure”

Avhandlingen fokuserer på hvordan porestrukturen og væskemetningen i karbonatbergarter påvirker bergartsfysiske egenskaper som trykk- og skjær-bølge hastighet, tetthet, væskemetning og anisotropi. Karbonatreservoarer skiller seg fra sandsteinsreservoarer på flere måter. Silisiklastiske bergarter dannes når sediment er transportert, avsatt og litifisert eller komprimert og sementert til faste bergarter. De fleste karbonater utvikles fra biologiske sedimenter som stammer fra aktiviteter som revdannelse og akkumulasjon av døde organismer på havbunnen. Fragmenter som karbonater er laget av er typisk blitt mindre transportert enn de fleste silisklastiske sedimenter. Karbonater er også utsatt for oppløsning. Dette medfører at under diagnese kan porer og permeabilitet forandres signifikant. Korn kan oppløses og danne nye porer, oppløsning langs sprekker og grenseflater kan danne nye hulrom eller porer kan bli sementert og tettet igjen. Alt dette er grunnlaget for den komplekse porestrukturen som karbonatbergarter kan inneha hvor porøsiteten er knyttet til store hulrom, småskala porer og sprekkesystemer. Hele spekteret av typer porøsitet kan sameksistere i et karbonatreservoar og dermed gjør estimat av porøsitet og permeabilitet vanskelig.

Ved hjelp av en teori for viskoelastisk effektiv medium er det i avhandlingen skissert flere modeller som beregner effekten av porestrukturen i bergarten der størrelsen og formen på porene og pore-til-pore forbindelser står sentralt. Disse modellene inkluderer effekten av indusert væskestrøm som generelt oppstår når en seismisk bølge med høy frekvens forplanter seg i et medium. Denne effekten er en av årsakene til at konvensjonelle teorier feilpredikerer de seismiske egenskaper til karbonater når væsken i porerommet skiftes ut med en annen. Som en konsekvens av at karbonatreservoar kan inneholde store sprekker kan denne effekten også oppstå for seismiske frekvenser. Modellene er også verifisert mot reelle hastighets- og dempningsmålinger for kjerneplugger. Videre i avhandlingen er det undersøkt hvordan effekten på den seismiske responsen er for forskjellige typer porøsitet. Her har anisotropi, forskjellige væskemetningsdistribusjoner og pore-til-pore forbindelser på ulike skalaer vært sentralt.

Personalia:
Remy Agersborg er født i 1975 og oppvokst i Narvik. Han er utdannet cand.scient i kjernefysikk ved Universitetet i Bergen 2002 og har siden jobbet med doktorgraden ved Institutt for Geovitenskap og Centre for integrated petroleum research, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.06.2007, kl. 10:15, Auditorium 5, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Remy Agersborg, tlf. 55 58 36 80, epost: remy.agersborg@geo.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side