Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Måling av tetthet til væsker ved bruk av ultralyd

Erlend Bjørndal   
Erlend Bjørndal disputerer 23. november for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Acoustic measurement of liquid density with applications for mass measurement of oil”.

Kjøp og salg av olje er som oftest basert på volum av oljen. F.eks. i forbindelse med lasting av oljen på tankskip, blir volumet av oljen bestemt vha strømningsmålere. De siste 10-15 årene har ultralydbaserte strømningsmålere blitt introdusert. Disse har en rekke fordeler sammenlignet med mer tradisjonelle målemetoder. I forbindelse med kjøp og salg av olje, er det også viktig å kontrollere oljens tetthet. Dette både for kvalitetskontroll og for å ha kontroll med massestrømmen til oljen. I denne avhandlingen er det fokusert på hvordan en kan bruke ultralyd også til å måle tettheten til væsker, for om mulig å redusere antall måleteknologier i en målestasjon. Ultralydbaserte tetthetsmålere er i dag ikke kommersielt tilgjengelige, men har spesielt de siste 15 år vært gjenstand for omfattende forskningsinnsats.

I avhandlingen er det foreslått flere ulike måter å kombinere ultralydsignaler fra to ultralydsendere på for å oppnå tetthet til væsker. Noen av disse kombinasjonene har munnet ut i målemetoder som har lavere usikkerhet enn tidligere kjente metoder, og de har derved potensiale til å kunne måle mer nøyaktig enn tidligere kjente metoder. Det er også vist hvordan en ut fra ultralydpulsene kan oppnå kontinuerlig informasjon om målesystemets oppførsel med tanke på ultralydsendere og innsamlingselektronikk, med økt pålitelighet som resultat. I tillegg til å kunne måle tetthet, så kan en også måle lydhastighet, dempning, og kompressibilitet til væsken. Det betyr at en kan bruke de foreslåtte metoder også for karakterisering av væsker.

Metoden som er utviklet i denne avhandlingen er patentert, og diskusjonen av sentrale problemstillinger er sendt til fagtidsskrifter for publisering.

Personalia:
Erlend Bjørndal er født i 1966 og oppvokst i Arna i Bergen. Han er utdannet cand. scient i fysikk ved Universitetet i Bergen i 1994, og har siden jobbet med instrumentering hos Aanderaa Instruments, READ Well Services, Chr. Michelsen Research AS, og er p.t. ansatt hos Framo Engineering AS.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.11.2007, kl. 13:15, Aud. PI, Matematisk Institutt, Johannes Brunsgate 12.

Kontaktpersoner:
Erlend Bjørndal, epost: Erlend.Bjorndal@3-phase.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side