Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Mithraskulten i det senantikke Roma

Jonas Bjørnebye   
Jonas Bjørnebye disputerer fredag 27. april for PhD.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Hic locus est felix, sanctus, piusque benignus”
The cult of Mithras in fourth century Rome

Hovedtemaet i avhandlingen er en nytolkning av Mithraskulten i Roma i det fjerde århundre. Avhandlingen bryter med etablerte forestillinger omkring kulten i denne perioden og viser at den var i vekst snarere enn i forfall. Avhandlingen viser også at kultens forhold til andre religioner i denne perioden var mindre konfliktfylt enn tidligere antatt. Alt i alt gir avhandlingen et nytt bilde av en av romerrikets mest hemmelighetsfulle og særegne religioner i en periode preget av store samfunnsomveltninger.

Personalia:
Jonas Bjørnebye er født i Bangkok, Thailand, men er oppvokst i Oslo. Han har siden barndommen hatt en glødende interesse for antikkens kultur og har blant annet mellomfag både i klassisk arkeologi og i mytologi. Videre har han deltatt i to store forskningsprosjekter med fokus på kultur og religion i det antikke Roma: Theatrum Roma og Prosjekt for studier av antikkens Kristendom (PROAK). Jonas Bjørnebye arbeider for tiden som frilans tekstkonsulent.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.04.2007, kl. 09:30, aud. B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Kontaktpersoner:
Cand.philol Jonas Bjørnebye, tlf. 991 56 940, epost: jonas.bjornebye@krr.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjenglig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side