Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Antibiotikaresistens ved bakterielle infeksjoner i Tanzania

Audil Kvåle   

Bjørn Blomberg disputerer onsdag 16. mai 2007 for dr.philos graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Antimicrobial resistance in bacterial infections in urban and rural Tanzania”

”Antibiotikarevolusjonen” startet i 1930 årene da man begynte å bruke antibiotika til behandling av bakterielle infeksjoner hos mennesker. Sulfa, penicillin og andre antibiotika hadde så stor effekt på overlevelse ved ulike alvorlige infeksjoner som lungebetennelse, blodbaneinfeksjoner (”blodforgiftning”) og hjernehinnebetennelse, at man trodde kampen mot infeksjonssykdommene stort sett var vunnet. Dessverre viste det seg fort at bakterier kunne tilegne seg evnen til å motstå virkningen av og overleve og formere seg i nærvær av antibiotika, en egenskap som vi kaller antibiotikaresistens. Den økende utviklingen av antibiotikaresistens i sykdomsfremkallende bakterier er av stor bekymring for global helse. I rike land i vesten har man til en viss grad klart å unngå konsekvensene av resistensutviklingen ved å ta i bruk nye, dyre antibiotika, som til dels er beheftet med betydelig mer bivirkninger. Fattige land i Afrika er spesielt sårbare for utvikling av antibiotikaresistens, blant annet fordi det er høyere forekomst av infeksjoner og fordi dyre reserveantibiotika ikke er tilgjengelige. Likevel har det vært gjort få studier på antibiotikaresistens i Afrika.

Bjørn Blomberg har undersøkt forekomsten av antibiotikaresistens ved ulike infeksjoner i Tanzania og sett på konsekvensene av antibiotikaresistens for pasientene. Arbeidet med utprøving av et elektronisk overvåkingssystem for antibiotikaresistens ved Muhimbili National Hospital, i Dar es Salaam viste urovekkende tendenser til økende antibiotikaresistens. I lys av dette gjorde han en studie av 1800 barn med feber som ble innlagt på sykehuset i 2000-2001, der det ble tatt blodprøver som ble dyrket med tanke på bakterier. Han sammenholdt resultater på antibiotikaresistens med andre testresultater på malaria og HIV, samt opplysninger om pasientenes sykdomsforløp. Arbeidet viste at det var høy forekomst av en type antibiotikaresistens som kalles extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) som gjør bakteriene resistente mot de svært viktige penicillinene og cefalosporinene. Studien viste at barn med blodbaneinfeksjon med ESBL-produserende bakterier hadde en betydelig økt risiko for å dø. Studien viste også at underernæring og HIV-infeksjon økte risikoen for dødelig utgang.

Studiene på Muhimbili National Hospital er fra den største byen i Tanzania og resultatene er ikke nødvendigvis representative for andre deler av landet. Blomberg undersøkte resistensforholdene ved bakterier fra urinprøver fra gravide i Hanang og Mbulu, to sparsomt befolkede områder i landlige omgivelser i Nord-Tanzania, og bakterieisolater som gav hjernehinnebetennelse hos barn på Haydom sykehus i samme området. Resultatene av disse undersøkelsene viste at det er en viss resistensutvikling også på landsbygda i Tanzania. Antibiotikaresistens kan ha bidratt til den høye dødeligheten av et utbrudd av salmonella-hjernehinnebetennelse hos nyfødte på Haydom sykehus.

Avhandlingen viser at antibiotikaresistens er utbredt i et av verdens økonomisk fattigste land og demonstrerer tydelig at antibiotikaresistens øker risikoen for død ved alvorlige infeksjoner. Avhandlingen argumenterer sterkt for å sette fokus på riktig bruk av antibiotika og tiltak for å kontrollere infeksjoner i afrikanske land, og underbygger betydningen av ernæring og tiltak for å forebygge HIV-infeksjon.

Forskningen er støttet av Norsk Forskningsråd, NUFU, Institutt for indremedisin, Senter for internasjonal helse og Medisinsk Avdeling, Haukeland Sykehus. Arbeidet er utført ved Institutt for indremedisin og ved Muhimbili Univeristy College of Health Sciences, Tanzania. Hovedveileder er professor Nina Langeland, Institutt for indremedisin, og medveiledere er Professor Samwel Maselle, Muhimbili Univeristy College of Health Sciences og Professor Stig Harthug, Avdeling for Sykehushygiene, Haukeland Sykehus.

Personalia:
Bjørn Blomberg er født i 1969 i Bergen. Han er utdannet lege. Han har arbeidet to år ved tuberkuloseprogrammet i Verdens Helseorganisasjon, Genève. For tiden arbeider han ved seksjon for infeksjonssykdommer ved Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetsykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.05.2007, kl. 10:15. Oppgitt emne: ” The challenge of severe bacterial disease in patients with HIV in Africa”
Sted: Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.05.2007, kl. 12:15, Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Bjørn Blomberg, 55 97 29 84 / 93 26 21 19, epost: bjorn.blomberg@med.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA.For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side