Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Gasshydrater i petroleumsproduksjon

Anna Elisabet Borgund   
Anna Elisabet Borgund disputerer 28. juni for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Crude oil components with affinity for gas hydrates in petroleum production”

Råolje har en svært komplisert sammensetning med millioner av forskjellige komponenter, og oljer fra ulike reservoarer kan være svært ulike. Sammensetningen til en olje er viktig for hvor enkel den er å frakte gjennom rørledninger. Denne avhandlingen omhandler hydratplugger som problem i oljeindustrien, og hvordan sammensetningen til oljen påvirker dannelse av plugger.

Hydrater er bygget opp av gass og vann og ligner på is, men de dannes ved høyere temperaturer enn is hvis det er tilstrekkelig gasstrykk. Hydratene kan vokse sammen til store plugger som kan tette igjen en rørledning. Oljeindustrien løser dette problemet med å bruke kjemikalier (inhibitorer) for å hindre dannelse av hydrater. Dette er dyrt og kan ha negative konsekvenser for miljøet.

Forskning har vist at det er noen oljer som ikke lager problemer, selv om trykk og temperatur tilsier at det dannes hydrater. Oljer kan klassifiseres i pluggende og ikke-pluggende oljer ved hjelp av tester på laboratorium. Oljeindustrien kan da velge å redusere bruken av inhibitorer, noe som gir økonomiske og miljømessige fordeler.

Analyse av de oljene som ikke danner plugger er også viktig for å finne ut hvilke komponenter disse oljene inneholder som hindrer plugging. Man tror at disse naturlige inhibitorene er aktive mot overflaten av hydratene i det de krystalliseres, og hindrer at klumpene vokser sammen. Denne avhandlingen har derfor konsentrert seg om analyse av polare komponenter i oljene som kan være aktive mot hydratoverflater. Disse polare komponenter har relativt høy molekylvekt, og de er ikke enkle å analysere med vanlige analysemetoder. Det har derfor blitt utviklet nye metoder for karakterisering av ulike oljer, og for ekstrahering av de polare komponentene fra råolje. Disse metodene har gjort det mulig å eliminere mange typer strukturer som naturlige inhibitorer, og med det snevre inn spekteret av relevante kjemiske forbindelser.

Avhandlingen er en del av et pågående forskningsprosjekt angående inhibering av hydratplugger (Hydrate in Petroleum Production – Assesment of Plug Risk) på Universitetet i Bergen.

Personalia:
Anna Elisabet Borgund er født i 1977 og oppvokst på Nordfjordeid i Sogn og Fjordane. Hun er utdannet cand.scient i organisk kjemi ved Universitetet i Bergen i 2003. I 2004 begynte hun å jobbe som stipendiat ved Kjemisk Institutt og Centre for Integrated Petroleum Research, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.06.2007, kl. 10:30, Aud. 2, Realfagsbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Anna Elisabet Borgund, tlf. 55 58 34 80, epost: anna.borgund@kj.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjenglig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side