Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Bøker i det tidlig moderne Norge

Gina Dahl   
Gina Dahl disputerer fredag 4.mai for dr. art. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Questioning religious Influence- Private Libraries of Clerics and Physicians in Norway 1650-1750”.

Avhandlingens fokus er å belyse i hvor stor grad geistlige og leger i Norge i perioden 1650-1750 hadde tilgang til internasjonal litteratur av teologisk og vitenskapelig art i en periode ellers preget av repressive statlige holdninger. I avhandlingen gjennomgås primært boksamlinger registrert i skifterettsprotokoller fra Bergen, Trondheim, Hedemark & Østerdalen, Jarlsberg, Kongsberg, Salten, Senja og Troms. Analysen av boksamlingene ga flere resultater. Blant annet viste materialet at geistlige biblioteker frem til 1750 hovedsakelig var dominert av bøker skrevet av tyske, nederlandske og engelske forfattere, og at den geistlige stand ser ut til å ha hatt tilgang til et bredt utvalg av litteratur: En stor spennvidde innenfor den luthersk protestantiske litteraturen er dokumentert i de fleste boksamlingene, og også flere bøker skrevet av kalvinistiske og katolske forfattere var innlemmet i mange av de analyserte samlingene. Legene hadde også tilgang til en variert litteratur, noe som speiler det mangfoldet av medisinske teorier som ble debattert i den tidlig moderne periode. Disse bøkene ble primært skrevet av tyskere og nederlendere. Totalt sett viste analysen av boksamlinger fra perioden 1650-1750 at lærde i Norge hadde tilgang til europeiske debatter og strømninger, men at bøkene som endte opp i Norge kom fra faste nettverksområder hvorav Tyskland og Nederland ser ut til å ha vært de vanligste i tiden før 1750.

Personalia:
Gina Dahl (født 1969) ble cand. philol. i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2000. Dahl var visiting student ved Department of History and Philosophy of Science, Universitetet i Cambridge, i perioden 2003-2004, og universitetsstipendiat ved Universitetet i Bergen i perioden 2003-2006.

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.05.2007, kl. 09:30, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Gina Dahl, epost: gina.dahl@krr.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side