Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Endoskopisk sinuskirurgi

Arild Danielsen   
Cand. med. Arild Danielsen disputerer fredag 1. juni 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Endoscopic sinus surgery. A Functional Approach to Nasal and Paranasal Disease. Clinical and Immunological Aspect.”

Avhandlingen er basert på kliniske erfaringer med totalt 1915 pasienter behandlet med bl.a. endoskopisk kirurgi i tidsrommet 1987 – 2005. I alt 4285 endoskopiske operative prosedyrer er utført i denne perioden. Materialet er et av de største i verden som så langt er publisert med vekt på langtidsoppfølging av pasienter behandlet med endoskopisk endonasal bihulekirurgi. Materialet implementerer erfaring med diagnostiske prosedyrer – herunder relevant røntgenundersøkelse, anestesiteknikker, kirurgisk metodikk, supplerende medikamentell terapi samt langtidsoppfølging. Avhandlingen presenterer også resultater av basalforskning på immunologiske mekanismer knyttet til signalsubstansers innvirkning på utvikling av og vedlikehold av kronisk inflammasjon i nese-bihuleslimhinnen, samt utvikling av nesepolypper.

Avhandlingen utgår fra Øre-nese-halsavdelingen, Haukeland Universitetssykehus.

Personalia:
Arild Danielsen (f. 1952) kommer fra Fredrikstad og avla medisinsk embetseksamen i 1978 ved Universitetet i Oslo. I 1987 ble han godkjent spesialist i øre-nese-halssykdommer. Han var ansatt dels som overlege ved Sykehuset i Halden og dels som praktiserende spesialist samme sted fram til 1993. Deretter var han tiknyttet øre-nese-halsavdelingen Østfold Sentralsykehus som overlege frem til 1996. Han har etter dette hatt sin primærvirksomhet i Oslo hvor han fram til 1999 var tilknyttet Volvat Medisinske Senter som ansvarlig overlege ved øre-nese-halsseksjonen. Fra 1999 til dd har han primært arbeidet som praktiserende spesialist med konsulenttilknytning til Axess Spesialistklinikk og senere Aleris Helse. Siden 1997 har han vært tilknyttet Olympiatoppen – Oslo som konsulent og landslagslege for alpinistene.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.06.2007, kl. 10:15, Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Sykehus, 5021 Bergen

Kontaktpersoner:
Arild Danielsen, tlf. 913 68 159, epost: ari-dan@online.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side