Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Immunrespons på difteri og tetanus vaksiner; hvordan vedlikeholde beskyttelse

Elena Danilova   

Elena Danilova disputerer tirsdag 11.april 2007 for Dr.med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Immune response to diphteria and tetanus toxoids: Maintaining protection”

Difteri og tetanus (stivkrampe) er sykdommer som vi lenge har hatt vaksine mot. I 1992 oppstod det likevel en stor epidemi av difteri i Russland og de tidligere sovjetiske republikker. Epidemien nådde toppen i 1995 og var over i 1999. Mer enn 150 000 mennesker ble syke og mer 4000 døde.

Dette førte til en omlegging og intensivering av difteri og tetanus vaksineringen. Elena Danilova har undersøkt hvilken effekt en intensivert vaksinepraksis har på individnivå ved å måle antistoff nivå mot difteri og tetanus. I tillegg undersøkte hun antistoffnivå hos de som ble syke sammenlignet med friske bærere og påviste at de som hadde antistoffmengde over et visst nivå ikke ble syke. Hennes materiale er innsamlet fra pasienter og frivillige i nordvest Russland.

Resultatene viser at det ikke er antistoffnivå som gir 100% sikker individuell beskyttelse. For å unngå epidemier er det viktigst at andelen vaksinerte i befolkningen er høy, ikke at det enkelte individ har høyest mulig beskyttelse. Når andel av beskyttede i befolkningen, såkalt flokk-immunitet, blir lav får man gjennombrudds epidemier.

I arbeidet sammenliknet Danilova også antistoff-nivå blant russiske og norske tenåringer. Der russiske tenåringer har gjennomgått en mer intensiv vaksineringsprogram enn de norske fant hun ingen forskjell i beskyttelse mellom de to; begge grupper var like godt beskyttet mot difteri og tetanus! Unge voksne både i Russland og Norge er derfor godt beskyttet mot difteri og tetanus. Men siden immunitet etter vaksinering avtar med årene er det viktig også å tenke på den eldre del av befolkningen med tanke på påfyll av vaksiner.

Avhandlingen kaster nytt lys over viktigheten av å fortsette fokus på vaksinering for å unngå gjennombruddsepidemier.

Forskningen er støttet av kvoteprogrammet, og arbeidet er utført ved Institutt for indremedisin. Hennes hovedveileder er professor Haakon Sjursen, Institutt for indremedisin, med 1.amauensis Einar K. Kristoffersen, Gades Institutt som medveileder.

Personalia:
Elena Danilova er født i 1972 i Arkangelsk, Russland. Hun er utdannet lege og spesialist i barnesykdommer og neonatologi i Arkangelsk. Hun jobber nå ved avdeling for barnesykdommer ved Northern State Medical University, Arkangelsk.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.04.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”The immunological effects of vaccines on individual and population levels”
Sted: Birkhaugsalen, D302, i Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.04.2007, kl. 10:15, Birkhaugsalen, D302, i Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Elena Danilova, 55 97 30 79 / 55 97 29 24, epost: elena.danilova@med.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side