Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

HIV behandling i Etiopia

Degu Jerene Dare   
Degu Jerene Dare disputerer 16. mars 2007 for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"HIV antiretroviral therapy in Ethiopia. Overcoming implementation challenges.”

Omtrent to tredeler av de 40 millioner mennesker er smittet med HIV viruset, bor i Afrika. Bare 10 % av de som trenger behandling for denne infeksjonen får antiretroviral behandling. I sør Etiopia startet vi derfor med å tilby AIDS pasienter antiretroviral behandling i 2003. Formålet med avhandlingen var å vurdere hvorledes slik behandling kan gjennomføres i fattige områder som i Gamu provinsen i sør Etiopia.

Før medikamentene var tilgjengelige var dødeligheten av AIDS veldig høy. Pasientene hadde også en stor risiko for å få tuberkulose. Etter at antiretroviral behandling ble startet minsket dødeligheten med 65 % og forekomsten av tuberkulose blant disse pasientene minsket med 90 %. Mange pasienter kom imidlertid sent til behandling. Vi forventer derfor at dødeligheten kan reduseres ytterligere om flere pasienter kommer tidligere til behandling. Det er et stort behov å opplyse befolkningen om at tidlig behandling kan gi gode resultater.

I sør Etiopia har 25 % av pasienter med tuberkulose også HIV. Det er derfor viktig at pasientene med tuberkulose lar seg undersøke for HIV infeksjon. Avhandlingen dokumenterer at mange tuberkulosepasienter ikke vil la seg teste for å se om de har HIV infeksjon. Det er viktig å informere tuberkulose pasietene om nødvendigheten av slike undersøkelser og å tilpasse helsevesenets tilnærming til denne store gruppe pasienter. En tidlig HIV diagnose vil ikke bare kunne bedre deres leveutsikter, men også kunne redusere smitteoverføring av HIV og tuberkulose til andre.

Pasienter med livstruende sykdom må ikke bli hindret i å få behandling selv om de lever i et av verdens fattigste land og hvor tilgangen på avansert medisinsk utstyr er begrenset. Avhandlingen viser at HIV behandling kan gjennomføres med gode resultater også i de fattigste land. Behandlingsresultatene fra Etiopia er like gode som da slik behandling ble startet I Europa for 5-10 år siden.

Personalia:
Degu Jerene Dare (f. 1974) er fra sør Etiopia og tok i 1999 medisinske embetseksamen ved Addis Ababa University. Han har siden 2002 vært tilknyttet Universitetet i Bergen, og arbeider nå i Etiopia.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.03.2007, kl. 13:00. Oppgitt emne: " The influence of malnutrition and infectious diseases on the role of innate immunity in HIV infection."
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.03.2007, kl. 10:15, Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Degu Jerene Dare, epost: degujerene@yahoo.com
Professor Bernt Lindtjørn, Senter for internasjonal helse, tlf. 5597 49 82 e-post: bernt.lindtjorn@cih.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side