Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Topografiens virkning på bunnstrømmer i Antarktis

Elin Darelius   
Elin Darelius disputerer den 5. oktober for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”On the influence of small-scale topography on dense plumes, with a special focus on the Filchner Overflow plume”

I Antarktis og Arktis dannes kontinuerlig tungt og kaldt vann som synker ned og ventilerer dyphavet. Nedsynkningen en del av den storskala thermohaline sirkulasjonen, der varmt vann fra ekvator strømmer mot polene i overflaten (f.eks. Golfstrømmen), mens kaldt vann flyter i motsatt retning i dypet. I Weddell havet i Antarktis strømmer kaldt og tungt vann dannet under den flytende isbremmen Filchner-Ronne nedover kontinentalskråningen. Observasjoner av denne overstrømmingen er brukt som utgangspunkt i avhandlingen. Liknende overstrømminger finnes mange steder, bl.a. i Danmarkstredet mellom Island og Grønland, og de spiller en vesentlig rolle i den thermohaline sirkulasjonen. Jordens rotasjon tvinger hovedsakelig dette tunge vannet til å renne langs med, og ikke nedover, kontinentalskråningen. Avhandlingen fokuserer på en av de prosesser, topografisk styring, som gjør en slik nedstrømning mulig.

Det har lenge vært kjent at kryssende renner kan styre tungt vann nedover en skråning. Resultatene fra de fire arbeidene som presenteres i avhandlingen viser, både teoretisk, eksperimentellt og med støtte fra observasjoner, at også kryssende rygger kan gjøre dette. I studieområdet finnes to prominente rygger, 300-500 meter høye, og de beregnes å kunne styre en stor del, kanskje så myet som halvparten, av det tunge vannet fra isbremmen ned mot dyphavet. Topografisk styring er alltså en viktig prosess, som hittill i stor grad har blitt oversett. Laboratorieeksperiment viser at inblandningen av omliggende sjøvann er strørre i nærheten av ru topografi, og det topografisk styrte vannet blir dermed mer blandet og ”mindre tungt”. Avhandlingen beskriver dessuten store temperatur og hastighets variasjoner med perioder på 1.5, 3 och 6 dagar som observeres i bunnstrømmen. Disse svingningene kan ikke forklares med esksisterende teori, og er således av ukjent opprinnelse.

Personalia:
Elin Darelius er født 1977 og vokste opp utenfor Halmstad i Sverige. Hun avsluttet sin cand. scient. grad i fysisk osenaografi ved Universitetet i Bergen og ved UNIS i Longyearbyen i 2003. I 2004 ble hun ansatt som doktorand ved Geofysiskt Institutt og Bjerknes Senter for Klimaforskning ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.10.2007, kl. 13:15, Auditoriet, Geofysisk institutt, Allégt. 70

Kontaktpersoner:
Elin Darelius, tlf. 55 58 87 95, epost: elin.darelius@gfi.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA.For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side