Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hvordan hjernen lager forventninger i en usikker verden

Tom Eichele   
Tom Eichele disputerer tirsdag 20. november 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Electrophysiological and Hemodynamic Correlates of Expectancy in Target Processing”

Avhandlingen undersøker lokalisering av nevral aktivitet i hjernen som påvirkes av forutsigbarheten til fremtidige hendelser. For å teste dette fikk forsøkspersonene en diskrimineringsoppgave der auditive stimuli ble presentert enten i tilfeldig eller i regelmessig rekkefølge. Hjernebølger ble målt med EEG og endring i blodgjennomstrømning i hjernen ble målt med funksjonell magnet resonans (fMRI). For å kunne estimere effekter relatert til de auditive stimuli med forskjellige grader av forutsigbarhet, ble nye statistiske metoder tatt i bruk som gjør det mulig å ekstrahere responser til hver enkel stimulus for å bedre belyse dynamiske forhold.

I en første artikkel beskriver man at forutsigbarhet i stor grad bestemmer elektrisk hjerneaktivitet som er fremkalt av eksterne stimuli. Når hjernen har generert en forventning om hva som vil skje varsler den på forhånd neste stimulus presentasjon og reduserer samtidig aktiviteten relatert til prosesseringen av selve stimulus.

I en andre artikkel kombinerte forskerne EEG og fMRI målinger for å maksimere lokaliserings- og tidsmessige aspekter ved begge målingene. I denne undersøkelsen fant man tre nevronale nettverk som aktiveres sekvensielt i deler av hjernen som kan knyttes til oppmerksomhet, hukommelse og kognitiv regulering.

I en tredje artikkel publisert videreutviklet man metoden for kombinerte registreringer av EEG og fMRI ved å ta i bruk en ny type analyse som tillater ekstraksjon av statistiske uavhengige faktorer fra observerte data. Resultatene avdekket at et tidligere ukjent nevralt nettverk ble aktivert når forsøkspersonene løste oppgavene, lokalisert til områder for tidlige perseptuelle prosesser i hjernens sensoriske områder.

Avhandlingen utgår fra Det psykologiske fakultet, og fMRI-gruppen i Bergen.

Personalia:
Tom Eichele (f. 1975) er oppvokst i Spieka ved Cuxhaven i Tyskland. Han er utdannet cand.med. fra Ernst-Moritz Arndt universitetet i Greifswald, hvor han studerte fra 1995 til 2002. Han jobbet som forskningstekniker ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi i 2000 og 2002, og som doktorgradsstipendiat fra 2003-2007 med professorene Kenneth Hugdahl og Helge Nordby som veiledere. Fra desember 2007 tiltrer han som postdoktor ved Det psykologiske fakultet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.11.2007, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Electrophysiological correlates of attentive and preattentive processing"
Sted: Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1. etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.11.2007, kl. 10:15, Sted: Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1. etg

Kontaktpersoner:
Tom Eichele, tlf: 55 58 62 90, epost: tom.eichele@psybp.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side