Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Antipsykotiske medikamenter stimulerer til økt fettproduksjon

Johan Anders Fernø  
Cand. scient. Johan Fernø disputerer fredag 11. mai for PhD graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

”Lipogenic effects of antipsychotic drugs in cultured cells and in rat”.

Antipsykotiske medikamenter brukes i behandlingen av schizofreni og andre psykoser. Det er stor individuell variasjon i forhold til hvordan pasienter responderer på medikamentell behandling, både mht terapeutisk effekt og bivirkninger. For de tradisjonelle (typiske) antipsykotika representerte ekstrapyramidale bivirkninger (EPS) det største problemet. Med innføringen av nyere (atypiske) antipsykotika er problemet med EPS redusert, og i dag er det størst fokus på bivirkninger som vektøkning og metabolsk syndrom. Virkningsmekanismene til antipsykotiske medikamenter er tildels ukjent, og større innsikt i hvilke molekylære prosesser som påvirkes av disse psykofarmaka vil kunne gi en mer individuelt tilpasset medikamentell behandling, med maksimal terapeutisk effekt og et minimum av bivirkninger.

Fernø har brukt cellestudier og moderne genteknologiske metoder for å vise at antipsykotiske medikamenter virker på fettomsetningen i kroppen gjennom en transkripsjonsfaktor kalt SREBP (sterol regulatory element binding protein). SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fettstoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fettstoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom. SREBP trasnkripsjonsfaktoren kan således være viktig for å formidle både deler av virkningen, men også bivirkninger av antipsykotiske medikamenter.

Personalia:
Johan Anders Fernø (f.1974) er født i Stockholm i Sverige, og oppvokst i Bergen. Han fullførte hovedfag ved Universitetet i Bergen i 2000. Avhandlingen utgår fra Dr. Martens forskingsgruppe for biologisk psykiatri, Institutt for klinisk medisin, Seksjon for medisinsk genetikk og molekylærmedisin.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.05.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Årsaker til vektøkning hos pasienter med schizofreni - fra livsstil til genregulering"
Sted: Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.05.2007, kl. 10:15, Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Johan Anders Fernø, epost: johan.anders.fernoe@helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side