Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nesledyrs utvikling gir ny innsikt

Holger Jens Fritzenwanker   
Holger Jens Fritzenwanker disputerer 14. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Early development, axis specification and apical organ formation in the sea anemone Nematostella vectensis"

Nesledyr (Cnidaria) oppsto for ca. 700 millioner år siden. Cnidaria tilhører de basale flercellede dyr og har en veldig enkel anatomi, men er den første flercellede organisme som har et nervesystem. De er klassisk ansett som radial symmetrisk med en kroppakse, munn til fot akse, og to type vev (germ layers) kalt Ektoderm og Endoderm. Alle andre høyere flercellede organismer har to kroppakser (kropp til fot akse og buk til rygg akse) og tre typer vev. Siden Nesledyr og alle andre høyere dyr (Eumetazoa) oppstår fra felles forfedre (Ur-Eumetazoa) vil en sammenligning mellom dem gi viktig informasjon om evolusjonen av kroppsplan.

Nematostella er et anthozoan Nesledyr som er basal innenfor Cnidaria og har derfor trolig beholdt mange opprinnelig kjennetegn. Nematostella vectensis finnes på Englands kyst og på kysten av USA. Nematostella polaris finner man også i Nord-Norge. Genomen av Nematostella vectensis er nylig sequensert. Det er mulig å studere fosterutvikling fordi fosteret utvikler seg utenfor moren (ovipar). Min avhandlingen handler om utvikling av munn til fot kroppakse i Nematostella med spesiell vekt på spesifikasjon av den aksen.

Konklusjon: Nesledyr (Cnidaria) og høyere dyr som Vertebratene og mennesker har noen felles egenskaper i kroppsbygning som gir viktig informasjon om dyrs evolusjon. Fremtidig arbeid vil være nødvendig for å forstå mekanismene som er ansvarlig for dannelsen av nye strukturer og kroppsplan.

Personalia:
Holger Jens Fritzenwanker er født i 1977 og oppvokst i Bielefeld, Tyskland. Han tok cand.scient.-graden i biologi ved Darmstadt Technische Universität i 2004. Han startet på doktorgraden i Darmstadt, og fullførte den ved Sarssenteret ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.12.2007, kl. 10:15, VIL VITE, Bergen Vitensenter AS, Auditoriet, Thormøhlensgate 51

Kontaktpersoner:
Holger Jens Fritzenwanker, epost: Jens.Fritzenwanker@Sars.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side