Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Den spanske borgerkrigen og slutten på den vestlige sivilisasjonen?

Frederick Hale disputerer fredag 19. oktober for dr. philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Contemporary English Christian Perceptions of and Responses to the Spanish Civil War, 1936 - 1939"

Den spanske borgerkrigen i årene 1936 - 1939 ble av mange kommentatorer på begge sider av Atlanterhavet oppfattet som en krise for Spanias fremtid, for den vestlige sivilisasjonen og for kristendommen. Europa var allerede polarisert inn i to diktaturer, på venstresiden (som Sovjetunionen under ledelse av Stalin) og på høyresiden (som Tyskland under Hitler og Italia under Mussolini), og i mange land var kirkene under stort press. Selv i Norge var det bekymring for om utfallet av krigen ville ha følger for Europa.

I sin doktoravhandling har Frederick Hale analysert hvordan et utvalg av kristne kommentatorer i England har fortolket og reagert på den spanske krigen. Han har allerede publisert mange tidsskriftsartikler om emnet og begynte å skrive sin avhandling i 1999.

Personalia:
Frederick Hale er født i Minnesota men har bodd mye i Norge siden 1970-årene. Han har studert ved Universitetet i Oslo, Uppsalas Universitet, og universiteter i USA og Sør-Afrika. Han har hatt forsknings- og universitetsstillinger ved bl.a. Universitetet i Oslo og utenlandske læresteder og vært oversetter og språklig konsulent i Forskningsrådet.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.10.2007, kl. 09:30, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Kontaktpersoner:
Federick Hale, epost: halemensa@yahoo.com
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side