Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Variasjon og endring i britisk standarduttale

Bente Rebecca Hannisdal   
Bente Rebecca Hannisdal disputerer 20. april for dr.art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Variability and change in Received Pronunciation: a study of six phonological variables in the speech of television newsreaders”.

Avhandlingen undersøker fonologisk variasjon i Received Pronunciation (RP), som er en overregional britisk uttalevariant. En del av denne variasjonen representerer endringer som delvis skyldes påvirkning fra andre uttalevarianter, særlig såkalt “Estuary English”. Avhandlingen diskuterer også problemene rundt definisjonen av RP, samt hvordan RP forholder seg til begreper som “standard” og “norm”. RP (populært også kalt “Oxford English” eller “BBC English”) anses ofte som statisk og homogen, og har vært lite forsket på innen sosiolingvistikken. Hannisdals avhandling bidrar derfor til en oppdatert beskrivelse av RP basert på empiriske data.

Personalia:
Bente Rebecca Hannisdal er utdannet cand.philol. ved Universitetet i Bergen, og er for tiden ansatt som førstelektor ved Engelsk institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.04.2007, kl. 09:30, auditorium B, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Bente Rebecca Hannisdal, tlf. 55 58 31 23, epost: Bente.Hannisdal@eng.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side