Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Innholdstomme pronomener i gammelengelsk

Kari E. Haugland   
Kari E. Haugland disputerer fredag 23. februar for dr.art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Old English impersonal constructions and the use and non-use of nonreferential pronouns.”

Hauglands avhandling er en språkhistorisk studie av visse syntaktiske endringer i gammelengelsk, dvs. engelsk før ca. 1100. Engelsk, i likhet med norsk og en del andre germanske språk, så vel som fransk, er blant de få språkene i verden som har et innholdstomt, eller ikke-referensielt, pronomen (det, it, es, er, il, osv.) i såkalte upersonlige konstruksjoner som f.eks. Det regner alltid i Bergen/It is always raining in Bergen. På tidligere stadier ble slike pronomener heller ikke brukt i disse språkene.

Avhandlingen tar for seg denne typen pronomener – eller mangel på dem – i en rekke språk, både på nåværende og tidligere stadier, men først og fremst i gammelengelsk. I tekster fra denne perioden var bruken av slike pronomener fremdeles på begynnerstadiet, og variasjonen her mellom bruk og ikke-bruk kan si noe om hvorfor de i det hele tatt ble innført. Det er vanlig å knytte framveksten av slike pronomener til ordstillingsfenomenet V2. V2-språk er språk der det bøyde verbet må stå på andreplass i visse setningstyper (jf. norsk Nå regner det, ikke Nå det regner). Data fra gammelengelsk viser blant annet at denne teorien i hvert fall ikke kan være dekkende for utviklingen i engelsk.

Personalia:
Haugland er født i 1956 i Epsom, England, og oppvokst i Oslo. Hun er cand.philol. fra Universitetet i Bergen, og ansatt som amanuensis i engelsk språk samme sted.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.02.2007, kl. 09:30, Auditorium B, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Kari E. Haugland, tlf. 55 58 23 79, epost: kari.haugland@eng.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side